Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Falleferdige hus og branntomter

Publisert av Arne Heimestøl 05.09.2023. Sist oppdatert 31.08.2023.

Arnstein Li (Sp) hadde sendt inn dette spørsmålet til kommunestyrets spørretime sist torsdag:

«Rundt omkring i kommunen vår finnes det flere falleferdige hus, enkelte av disse er branntomter hvor det ikke har blitt rydda opp. Dette kan være til fare for folk og dyr og gir heller ikke noe godt inntrykk av bygdene våre.

Hvilke muligheter har kommunen for å sørge for at det blir ryddet opp i slike tilfeller?

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Foto: Arne Heimestøl

Det var kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud som svarte på spørsmålet. Han viste til plan- og bygningsloven:

«§ 31-1.Plikt til å holde byggverk og installasjoner i forsvarlig stand

Eieren eller den ansvarlige skal holde byggverk og installasjoner som reguleres av denne loven, i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på personer, eiendom eller miljø.

§ 31-10. Pålegg om riving og fjerning 1. ledd

Plan- og bygningsmyndighetene kan gi eieren eller den ansvarlige pålegg om å rive og fjerne byggverk eller installasjoner som er i en slik stand at det er fare for skade på eller vesentlig ulempe for personer, eiendom eller miljø, og tilstanden på byggverket krever hovedombygging eller tilstanden på installasjonen krever utskifting.»

– Ja, kommunen kan gjøre noe, sa Solbrekken Ruud. – Vi har ikke kapasitet til å lete etter slike objekter, men når vi får inn meldinger, prøver vi å følge opp. Ta kontakt med kommunens planavdeling!

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...