Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Falleferdige hus og branntomter

Publisert av Arne Heimestøl 05.09.2023. Sist oppdatert 31.08.2023.

Arnstein Li (Sp) hadde sendt inn dette spørsmålet til kommunestyrets spørretime sist torsdag:

«Rundt omkring i kommunen vår finnes det flere falleferdige hus, enkelte av disse er branntomter hvor det ikke har blitt rydda opp. Dette kan være til fare for folk og dyr og gir heller ikke noe godt inntrykk av bygdene våre.

Hvilke muligheter har kommunen for å sørge for at det blir ryddet opp i slike tilfeller?

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Foto: Arne Heimestøl

Det var kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud som svarte på spørsmålet. Han viste til plan- og bygningsloven:

«§ 31-1.Plikt til å holde byggverk og installasjoner i forsvarlig stand

Eieren eller den ansvarlige skal holde byggverk og installasjoner som reguleres av denne loven, i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på personer, eiendom eller miljø.

§ 31-10. Pålegg om riving og fjerning 1. ledd

Plan- og bygningsmyndighetene kan gi eieren eller den ansvarlige pålegg om å rive og fjerne byggverk eller installasjoner som er i en slik stand at det er fare for skade på eller vesentlig ulempe for personer, eiendom eller miljø, og tilstanden på byggverket krever hovedombygging eller tilstanden på installasjonen krever utskifting.»

– Ja, kommunen kan gjøre noe, sa Solbrekken Ruud. – Vi har ikke kapasitet til å lete etter slike objekter, men når vi får inn meldinger, prøver vi å følge opp. Ta kontakt med kommunens planavdeling!

Les også..

Hedalen helselag

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 27. september møtes vi ved Kroken kl. 11.00 og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ...
Tyttebær

Bærnytt

Bærsesongen går mot slutten. Nå kan du høste flotte tyttebær, ...
Hedalen stavkirke. Foto: Helge Nordby

Valgdeltakelse i kirkevalget

Nye menighetsråd er valgt. Det skrev vi om 13. september. ...