Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Falleferdige hus og branntomter

Publisert av Arne Heimestøl 05.09.2023. Sist oppdatert 31.08.2023.

Arnstein Li (Sp) hadde sendt inn dette spørsmålet til kommunestyrets spørretime sist torsdag:

«Rundt omkring i kommunen vår finnes det flere falleferdige hus, enkelte av disse er branntomter hvor det ikke har blitt rydda opp. Dette kan være til fare for folk og dyr og gir heller ikke noe godt inntrykk av bygdene våre.

Hvilke muligheter har kommunen for å sørge for at det blir ryddet opp i slike tilfeller?

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Foto: Arne Heimestøl

Det var kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud som svarte på spørsmålet. Han viste til plan- og bygningsloven:

«§ 31-1.Plikt til å holde byggverk og installasjoner i forsvarlig stand

Eieren eller den ansvarlige skal holde byggverk og installasjoner som reguleres av denne loven, i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på personer, eiendom eller miljø.

§ 31-10. Pålegg om riving og fjerning 1. ledd

Plan- og bygningsmyndighetene kan gi eieren eller den ansvarlige pålegg om å rive og fjerne byggverk eller installasjoner som er i en slik stand at det er fare for skade på eller vesentlig ulempe for personer, eiendom eller miljø, og tilstanden på byggverket krever hovedombygging eller tilstanden på installasjonen krever utskifting.»

– Ja, kommunen kan gjøre noe, sa Solbrekken Ruud. – Vi har ikke kapasitet til å lete etter slike objekter, men når vi får inn meldinger, prøver vi å følge opp. Ta kontakt med kommunens planavdeling!

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...