Tømmerlunne

– Stort fokus på å minimere kjørespor og uheldige følger av det

Publisert av Arne Heimestøl 04.09.2023. Sist oppdatert 03.09.2023.

Til og med juli i år er det avvirket ca. 90 000 kubikkmeter med skog i Sør-Aurdal. Skogbrukssjef Espen Nerødegård antar av ca. 2/3 dette er vindfall.

Mye nedbør har gjort at det flere steder er store sår i landskapet etter skogsmaskiner. Hva kan man gjøre med det?

– Der det er stor fare for avrenning, er terskelen lavere for å reparere kjørespor enn ellers, sier skogbrukssjefen Espen Nerødegård. Han viser til PEFC skogstandard omtalt på side 20 i denne publikasjonen.

Kai Reidar Dølven. Foto: Arne Heimestøl
Kai Reidar Dølven
Foto: Arne Heimestøl

Vi har spurt skogbruksleder Kai Reidar Dølven i Viken skog om hvordan skognæringa håndterer utfordringen med kjørespor.

– Skognæringa har stort fokus på å minimere kjørespor og uheldige følger av det. Normalen er at vi tilstreber å legge tømmerdrifter til årstider der det aktuelle terrenget som skal hogges, vil tåle terrengtransporten. Hvis det likevel blir skader som vil gi avrenning/erosjon og være sjenerende, så vil disse bli utbedret.

– Det som vi har vært gjennom nå med vindfall, er ikke under det jeg vil kalle «normalen». Vi må redde tømmerverdier på sommeren selv om det ligger i terreng som bør hogges på vinteren. Dette, sammen med en ekstremt våt periode har gitt oss en del spor.

– Skogbruket er i gang med å pynte spor. Vi må imidlertid være forberedt på at dette også vil ta tid å ferdigstille, akkurat som vindfallhogsten tar tid.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...