Sommerferien er over, og de fleste er i gang med skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi fikk en tøff avslutning på sommeren, da uværet Hans herjet i det lille samfunnet vårt. Tusen takk til alle de som gjorde en stor innsats for å minimere skadene! Vi har virkelig fått føle på kroppen hvor viktig det er å ha en god beredskapsplan, samt ansatte i politi og brannvesen med god kjennskap til lokalsamfunnet. Vi skal snart velge hvem som skal styre kommunen og fylket vårt de kommende fire årene. Jeg har hørt mange si at de ikke har lyst til å stemme i år. De aner rett og slett ikke hvem de skal stemme på. Det synes jeg er synd. Vi er så heldige her i Norge at vi lever i et demokratisk samfunn, hvor vi gjennom våre stemmer faktisk har en reell mulighet til å bestemme hvem som skal styre samfunnet vårt. Det finnes mange land i verden hvor innbyggerne ikke har den muligheten. Selv velger jeg å stemme på Høyre. Høyre vil at Sør-Aurdal kommune skal være en kommune med muligheter for alle. Vi har troen på mangfold, og vil jobbe for at alle i kommunen vår skal føle seg inkludert og ivaretatt, uavhengig av alder,etnisitet,livssyn,seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnivå. Vi tror at gode lokalsamfunn skapes når vi tar alle gode krefter og idéer i bruk, enten de kommer fra privat, frivillig eller offentlig sektor. Sør-Aurdal skal være en JA-kommune, som gir støtte og veiledning til alle som ønsker å starte en virksomhet i vår kommune, og eksisterende næringsliv skal støttes til utvidelse og videreutvikling. Det er de menneskelige ressursene som danner grunnlaget for de tjenestene som vi tilbyr våre innbyggere, enten vi snakker om, barnehage, skole, helse, eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, kriminalomsorg etc… Derfor må vi satse på de ansatte. Vi ønsker at kommunen skal være en arbeidsplass med mulighet for personlig utvikling gjennom å satse på å tilby de ansatte etter- og videreutdanning. De ansatte skal oppleve at de har en meningsfull jobb, som de mestrer. Ethvert samfunn er avhengig av frivillige lag og foreninger. De er absolutt nødvendige for å tilby innbyggerne et variert kulturliv og møteplasser. Derfor vil Høyre arbeide for gode vilkår for frivilligheten. Jeg er stolt over å få lov til å stå på Høyres liste. Den består av flotte,dyktige representanter fra alle bygdene våre, alle med forskjellig yrkes-og livserfaring. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, og vi tror at hver enkelt av oss som bor i Sør-Aurdal bidrar til å skape et godt samfunn for alle. Jeg håper at mange ønsker å bruke stemmeretten sin, og jeg ønsker alle et godt valg. Hilsen Kari-Anne Rustebakke. Kandidat nr. 5 på listen til Sør-Aurdal Høyre.

Kommunestyrevalget 2023YTRING 

Publisert av Kari-Anne Rustebakke, listekandidat for Høyre 03.09.2023. Sist oppdatert 03.09.2023.

Sommerferien er over, og de fleste er i gang med skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi fikk en tøff avslutning på sommeren, da uværet Hans herjet i det lille samfunnet vårt. Tusen takk til alle de som gjorde en stor innsats for å minimere skadene! Vi har virkelig fått føle på kroppen hvor viktig det er å ha en god beredskapsplan, samt ansatte i politi og brannvesen med god kjennskap til lokalsamfunnet.

Vi skal snart velge hvem som skal styre kommunen og fylket vårt de kommende fire årene. Jeg har hørt mange si at de ikke har lyst til å stemme i år. De aner rett og slett ikke hvem de skal stemme på. Det synes jeg er synd. Vi er så heldige her i Norge at vi lever i et demokratisk samfunn, hvor vi gjennom våre stemmer faktisk har en reell mulighet til å bestemme hvem som skal styre samfunnet vårt. Det finnes mange land i verden hvor innbyggerne ikke har den muligheten.

Selv velger jeg å stemme på Høyre. Høyre vil at Sør-Aurdal kommune skal være en kommune med muligheter for alle. Vi har troen på mangfold, og vil jobbe for at alle i kommunen vår skal føle seg inkludert og ivaretatt, uavhengig av alder, etnisitet, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller funksjonsnivå. Vi tror at gode lokalsamfunn skapes når vi tar alle gode krefter og idéer i bruk, enten de kommer fra privat, frivillig eller offentlig sektor.

Sør-Aurdal skal være en JA-kommune, som gir støtte og veiledning til alle som  ønsker å starte en virksomhet i vår kommune, og eksisterende næringsliv skal støttes til utvidelse og videreutvikling.

Det er de menneskelige ressursene som danner grunnlaget for de tjenestene som vi tilbyr våre innbyggere, enten vi snakker om, barnehage, skole, helse, eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, kriminalomsorg etc… Derfor må vi satse på de ansatte. Vi ønsker at kommunen skal være en arbeidsplass med mulighet for personlig utvikling gjennom å satse på å tilby de ansatte etter- og videreutdanning. De ansatte skal oppleve at de har en meningsfull jobb, som de mestrer.

Ethvert samfunn er avhengig av frivillige lag og foreninger. De er absolutt nødvendige for å tilby innbyggerne et variert kulturliv og møteplasser. Derfor vil Høyre arbeide for gode vilkår for frivilligheten.

Jeg er stolt over å få lov til å stå på Høyres liste. Den består av flotte,dyktige representanter fra alle bygdene våre, alle med forskjellig yrkes-og livserfaring. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, og vi tror at hver enkelt av oss som bor i Sør-Aurdal bidrar til å skape et godt samfunn for alle.

Jeg håper at mange ønsker å bruke stemmeretten sin, og jeg ønsker alle et godt valg.

Hilsen Kari-Anne Rustebakke. Kandidat nr. 5 på listen til Sør-Aurdal Høyre

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...