Svein Erik Wold (Sp)

Vil ha vurdert en rekke nye tiltak i Bagn

Publisert av Arne Heimestøl 31.08.2023. Sist oppdatert 31.08.2023.

Svein Erik Wold (Sp) hadde sendt inn dette spørsmål til kommunestyrets spørretime i dag:

«Flommen satte sine spor, og vi har fått noen utfordringer vi ikke hadde regnet med. Vi får vel orientering om dette nå i møtet. SAUS har stått delvis under vann og fått store skader. Hvordan forsikringsoppgjøret blir, er vel vanskelig å vite på nåværende tidspunkt. Det vil uansett være svært betenkelig å rehabilitere skolen på grunn av fare for ny flom. Jeg tenker at nå har vi mulighet til å tenke helhet for skolene og optimalisere bygningsmassen. Vi har også inne i økonomiplanen at det skal bygges ny barnehage i øvre del.

Parkering og avlastningsplassen ved skolen må det også gjøres tiltak på.

Det er flere mulige løsninger, og det kan være lurt å benytte noe ekstern kompetanse for å få gode løsninger.

Jeg tenker vi bør vurdere ny barnehage der SAUS ligger i dag, selvsagt må da tomta fylles opp. Vi ville få en mye mer trafikksikker løsning, og det blir liggende i et roligere område med kort vei til Haugajordet.

Vi bør vurdere helheten i byggene vi har.

F.eks.:

Kan barneskolen være ungdomsskole, og er det mer hensiktsmessig at nytt bygg rommer barneskole.

Er det mulig å bygge på en etasje på Sør-Aurdalshallen eller sette på et tilbygg i en eller annen retning.

Er det noe å spare på å tenke barne- og ungdomsskole samlet.

Kan vi få bibliotek og møteplass for ungdom, lag og foreninger i et nytt bygg.

Ved å tenke helhetlig bør det være mulig å redusere antall kvadratmeter med bygningsmasse, som også reduserer driftsutgiftene.

Spørsmålet er:

  • Har administrasjonen tenkt  på at vi bør planlegge området i en helhetlig plan?
  • Er det noen vedtak kommunestyret må gjøre for at dere kan gjøre dette?

Mvh Svein Erik Wold»

Haakon Boie Ludvigsen
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen
Foto: Arne Heimestøl

Det var kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som svarte på spørsmålene Wold fremmet.

– Det er betimelige spørsmål du stiller. Vi er avhengige av å få en takst på skadene som har oppstått på ungdomsskolen.

Kommunen skal ha et møte med takstmann og forsikringsselskap rundt 5. september. Så må vi vente på endelig takst og forsikringsselskapet sitt oppgjørstilbud. Det planlegges et møte med involverte parter.

– Kommunen har ikke nok kunnskap til å komme med noen gode vurderinger nå.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ...
Tyttebær

Bærnytt

Bærsesongen går mot slutten. Nå kan du høste flotte tyttebær, ...
Hedalen stavkirke. Foto: Helge Nordby

Valgdeltakelse i kirkevalget

Nye menighetsråd er valgt. Det skrev vi om 13. september. ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Formannskapet sett på sidelinja?LEIAREN 

Uvêret «Hans» råka Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober ...