Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Digitalt kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 25.08.2023. Sist oppdatert 24.08.2023.

Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 eller mer i 2023, har stemmerett. 80,7 % av befolkningen i Sør-Aurdal er medlemmer.

Det er to kirkevalg i år: menighetsrådsvalg og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valgperioden er fire år. Nytt i år er at den som har stemmerett, kan stemme digitalt ved begge valgene.

Slik stemmer du digitalt:

 1. Gå til kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annen elektronisk id.
 2. Du vil få oversikt over hvilke valg du har stemmerett i. Trykk på det valget du ønsker å avgi stemme i.
 3. Merk av stemmeseddelen til den listen du vil gi din stemme til.
 4. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
  1. Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift, får stemmetillegg. Alle andre  på listen får én stemme hver.
  2. Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved navnet til kandidaten. Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
  3. Ved valg til menighetsråd med én liste kan du skrive opp inntil tre valgbare personer i soknet.  
 5. Se over stemmeseddelen før du sender og bekrefter stemmen.
 6. Gjenta prosedyren for å stemme i andre valg du har stemmerett i.
 7. Dersom du ønsker, kan du sjekke at stemmen er registrert riktig med verifikasjonskode og egen verifikasjonsapp. 

Den digitale forhåndsstemmingen stenger onsdag 6. september kl. 15.00.

Valg til menighetsråd i Sør-Aurdal

Det er fem menighetsråd i Sør-Aurdal. Til hvert av rådene i Sør-Aurdal finnes det én liste, og valgene avgjøres da som flertallsvalg. Valglistene ved menighetsråd er ukumulerte.

Her kan du se valglistene:

Det skal velges fire medlemmer til hvert menighetsråd i soknene Hedalen, Begnadalen, Leirskogen og Reinli. I Bagn sokn skal det velges seks medlemmer.

Ved flertallsvalg kan velgeren:
a. gi tilleggsstemme til kandidater på valglisten ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får da kandidaten(e) to stemmer hver. Det kan gis tilleggsstemme til opptil tre kandidater.
b. tilføye opptil tre navn på valglisten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme, verken ved å sette kryss eller ved å gjenta et navn.

Ved opptelling gis hver kandidat på urettede lister én stemme per opptalt liste. Kandidater som har fått tilleggstemmer, får to stemmer hver.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...