Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Digitalt kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 25.08.2023. Sist oppdatert 24.08.2023.

Alle medlemmer i Den norske kirke som fyller 15 eller mer i 2023, har stemmerett. 80,7 % av befolkningen i Sør-Aurdal er medlemmer.

Det er to kirkevalg i år: menighetsrådsvalg og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valgperioden er fire år. Nytt i år er at den som har stemmerett, kan stemme digitalt ved begge valgene.

Slik stemmer du digitalt:

 1. Gå til kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annen elektronisk id.
 2. Du vil få oversikt over hvilke valg du har stemmerett i. Trykk på det valget du ønsker å avgi stemme i.
 3. Merk av stemmeseddelen til den listen du vil gi din stemme til.
 4. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
  1. Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift, får stemmetillegg. Alle andre  på listen får én stemme hver.
  2. Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved navnet til kandidaten. Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
  3. Ved valg til menighetsråd med én liste kan du skrive opp inntil tre valgbare personer i soknet.  
 5. Se over stemmeseddelen før du sender og bekrefter stemmen.
 6. Gjenta prosedyren for å stemme i andre valg du har stemmerett i.
 7. Dersom du ønsker, kan du sjekke at stemmen er registrert riktig med verifikasjonskode og egen verifikasjonsapp. 

Den digitale forhåndsstemmingen stenger onsdag 6. september kl. 15.00.

Valg til menighetsråd i Sør-Aurdal

Det er fem menighetsråd i Sør-Aurdal. Til hvert av rådene i Sør-Aurdal finnes det én liste, og valgene avgjøres da som flertallsvalg. Valglistene ved menighetsråd er ukumulerte.

Her kan du se valglistene:

Det skal velges fire medlemmer til hvert menighetsråd i soknene Hedalen, Begnadalen, Leirskogen og Reinli. I Bagn sokn skal det velges seks medlemmer.

Ved flertallsvalg kan velgeren:
a. gi tilleggsstemme til kandidater på valglisten ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet. Ved opptellingen får da kandidaten(e) to stemmer hver. Det kan gis tilleggsstemme til opptil tre kandidater.
b. tilføye opptil tre navn på valglisten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme, verken ved å sette kryss eller ved å gjenta et navn.

Ved opptelling gis hver kandidat på urettede lister én stemme per opptalt liste. Kandidater som har fått tilleggstemmer, får to stemmer hver.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...