Slik stemmer du

Slik kan du stemme ved kommunestyrevalget

Publisert av Arne Heimestøl 24.08.2023. Sist oppdatert 23.08.2023.

Det er valg både til kommunestyre og fylkesting i år, og du kan stemme ved begge valgene. Valgdagene i Sør-Aurdal er 10. og 11. september, men det er også mulig å forhåndsstemme.

Du kan påvirke hvem som blir valgt inn i kommunestyret ved å stemme og ved å bruke muligheten som er gitt, til å gi én eller flere personstemmer.

Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde.

Valgkortet

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Du trenger ikke å ta med deg valgkortet for å stemme, og det gjelder ikke som legitimasjon.

Valgprogram og valglister

Partiene i Sør-Aurdal samarbeider om utsendelse av valgprogram og valglister. Innen denne uka skal alle husstander ha fått disse i postkassene. Ikke alle får FrP sin valgliste fordi det var bestilt for få av denne. Det er imidlertid nok eksemplarer av denne lista i valglokalene.

Det er fire parti som stiller liste til høstens valg.

Stemmetillegg

Alle partiene ved kommunevalget i Sør-Aurdal har gitt noen av sine kandidater stemmetillegg. Dette er en ordning som gir et politisk parti mulighet til å påvirke hvilke av kandidatene på partiets egen valgliste som blir valgt inn i kommunestyret.

Kandidatene som har fått stemmetillegg, står med uthevet skrift øverst på den enkelte valgliste. Se hvilke listekandidater som har fått stemmetillegg i Sør-Aurdal:

Senterpartiet

 1. Marit Hougsrud
 2. Svein Erik Wold
 3. Ragnhild Kvale
 4. Arnstein Li

Arbeiderpartiet

 1. Catrine Hagen
 2. Roger Kjensrud

Høyre

 1. Asle Mikkelsgård Trædal
 2. Ståle Borgersen

Fremskrittspartiet

 1. Line Solgunn Sandli
 2. Manuela Rothe
 3. Inger Mari Sørum

Les mer om stemmetillegg i Store norske leksikon.

Personstemmer

Det er de politiske partiene som har bestemt rekkefølgen av navn på valglistene. Den som har stemmerett, kan likevel være med på å påvirke rekkefølgen ved å gi én eller flere personstemmer.

Ved kommunestyrevalg kan den som stemmer, gi personstemmer ved å sette kryss ved siden av de kandidatene man ønsker å flytte oppover på valglista. Det er ingen grense for hvor mange kandidater man kan sette kryss ved siden av.

I tillegg kan man føre opp navn på kandidater fra andre lister nederst på valglista. Hensikten med dette er å gi velgeren mulighet til å gi deler av stemmen sin til én eller flere kandidater som tilhører ett eller flere parti enn den lista en har valgt å bruke.

Man kan ikke føre opp flere navn enn det er satt av plass til på valglista en bruker.

Les mer om personstemmer i Store norske leksikon.

Slik stemmer du

Valg.no finner du informasjon om hvordan du kan stemme på én av valgdagene.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...