Bagn sentrum. Foto: Stein Bergum

Møte om kompensasjon av kommunenes utgifter ved uværet «Hans»

Publisert av Arne Heimestøl 15.08.2023. Sist oppdatert 14.08.2023.

På Statsforvalterens side leser vi at kommunene kan søke om skjønnsmidler for kompensasjon av utgifter ved håndteringen av uværets konsekvenser. KS og Statsforvalteren inviterer kommunene til et møte der vi vil informere om ordningen.

– Søknad om skjønnsmidler for naturskade skal sendes til Statsforvalteren. For større skader og utgifter vil Statsforvalteren vurdere om søknaden skal sendes videre til departementet.

Møtet Statsforvalteren inviterer til, holdes allerede onsdag 16. august. På dette møtet vil det bli gitt informasjon om hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes, og hva som er viktig i en søknad om skjønnsmidler.

Kommunene vil også få anledning til å informere om hvilke økonomiske utfordringer uværet har skapt.

Statsforvalteren presiserer at god dokumentasjon av utgifter vil være viktig for de vurderingene som skal gjøres om kompensasjon.

Lover mer penger

– Jeg tror det blir helt nødvendig at en må bevilge mer penger når det er så store skader som det er snakk om her, over de ordningene som vi håndterer nasjonalt, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Foto: Trond A. Isaksen
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Foto: Trond A. Isaksen

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...