Bagn sentrum. Foto: Stein Bergum

Møte om kompensasjon av kommunenes utgifter ved uværet «Hans»

Publisert av Arne Heimestøl 15.08.2023. Sist oppdatert 14.08.2023.

På Statsforvalterens side leser vi at kommunene kan søke om skjønnsmidler for kompensasjon av utgifter ved håndteringen av uværets konsekvenser. KS og Statsforvalteren inviterer kommunene til et møte der vi vil informere om ordningen.

– Søknad om skjønnsmidler for naturskade skal sendes til Statsforvalteren. For større skader og utgifter vil Statsforvalteren vurdere om søknaden skal sendes videre til departementet.

Møtet Statsforvalteren inviterer til, holdes allerede onsdag 16. august. På dette møtet vil det bli gitt informasjon om hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes, og hva som er viktig i en søknad om skjønnsmidler.

Kommunene vil også få anledning til å informere om hvilke økonomiske utfordringer uværet har skapt.

Statsforvalteren presiserer at god dokumentasjon av utgifter vil være viktig for de vurderingene som skal gjøres om kompensasjon.

Lover mer penger

– Jeg tror det blir helt nødvendig at en må bevilge mer penger når det er så store skader som det er snakk om her, over de ordningene som vi håndterer nasjonalt, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Foto: Trond A. Isaksen
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik Foto: Trond A. Isaksen

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...