Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Oppstarten blir noe forsinket

Publisert av Arne Heimestøl 02.08.2023. Sist oppdatert 01.08.2023.

Torsdag 23. mars 2023 vedtok kommunestyret enstemmig å satse på et rehabiliteringsprosjekt på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Her er vedtaket:

«Kommunestyret vedtar alternativ 1 med bruk av disposisjonsfond. Prosjektet vedtas med en ramme på kr 24.700.000.
Dette gir kommunen et økt låneopptak på 14.760.000 og bruk av disposisjonsfond med kr 5.000.000.
Kommunestyret vedtar å gjennomføre energispareprosjektet med en ramme på kr 3.600.000, av dette et låneopptak på kr 2.880.000. Kommunen må undersøke mer om tilskuddsordninger.»

Status

– Etter kommunestyrevedtaket har vi jobbet videre med planløsning og prosjektering, forteller bygningsingeniør Oddleiv Juvkam.

– Så har det vært ferie, men om ikke lenge vil prosjektet bli lagt ut på anbud. Vi håper å komme i gang med arbeidene 1–2 måneder seinere enn først planlagt – og så tidlig at vinteren ikke skaper utfordringer for grunnarbeidene.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...