Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Oppstarten blir noe forsinket

Publisert av Arne Heimestøl 02.08.2023. Sist oppdatert 01.08.2023.

Torsdag 23. mars 2023 vedtok kommunestyret enstemmig å satse på et rehabiliteringsprosjekt på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Her er vedtaket:

«Kommunestyret vedtar alternativ 1 med bruk av disposisjonsfond. Prosjektet vedtas med en ramme på kr 24.700.000.
Dette gir kommunen et økt låneopptak på 14.760.000 og bruk av disposisjonsfond med kr 5.000.000.
Kommunestyret vedtar å gjennomføre energispareprosjektet med en ramme på kr 3.600.000, av dette et låneopptak på kr 2.880.000. Kommunen må undersøke mer om tilskuddsordninger.»

Status

– Etter kommunestyrevedtaket har vi jobbet videre med planløsning og prosjektering, forteller bygningsingeniør Oddleiv Juvkam.

– Så har det vært ferie, men om ikke lenge vil prosjektet bli lagt ut på anbud. Vi håper å komme i gang med arbeidene 1–2 måneder seinere enn først planlagt – og så tidlig at vinteren ikke skaper utfordringer for grunnarbeidene.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...