Hund som går fritt

Generell båndtvang

Publisert av Arne Heimestøl 24.07.2023. Sist oppdatert 24.07.2023.

Sist uke publiserte vi et innlegg fra styret for Hedalsfjella. Bakgrunnen for artikkelen var observasjoner av løse hunder i fjellet.

Vi siterer fra artikkelen: «Helga 16.–18. juni var to gordonsettere på frifot fra Fledda i 16 timer! Dette var midt i yngletida, og det er stor sannsynlighet for at dette har gjort stor skade på rype, hare-og skogsfuglbestanden.»

En leser oppfordrer oss til å minne om at hunder som ferdes fritt, også kan være til skade for bufe.

Sauer Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl

På kommunen sin hjemmeside leser vi at det er generell båndtvang i tidsrommet 1. april til 20. august.

Det er i tillegg båndtvang i områder der bufe har rett til å beite, og faktisk beiter, fra og med 21. august til og med 30. september.

Unntak fra båndtvang gjelder bl.a. for;

  1. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.
  2. hund i aktiv bruk som ettersøkshund eller gjeterhund

Hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet og når det ikke strider mot viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang.

Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshund. Jakthundtrening og jakthundprøver kan bare foregå med samtykke fra grunneier eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

Utfyllende informasjon finner du i hundeloven og forskrift om hundehold .

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...