Hund som går fritt

Generell båndtvang

Publisert av Arne Heimestøl 24.07.2023. Sist oppdatert 24.07.2023.

Sist uke publiserte vi et innlegg fra styret for Hedalsfjella. Bakgrunnen for artikkelen var observasjoner av løse hunder i fjellet.

Vi siterer fra artikkelen: «Helga 16.–18. juni var to gordonsettere på frifot fra Fledda i 16 timer! Dette var midt i yngletida, og det er stor sannsynlighet for at dette har gjort stor skade på rype, hare-og skogsfuglbestanden.»

En leser oppfordrer oss til å minne om at hunder som ferdes fritt, også kan være til skade for bufe.

Sauer Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl

På kommunen sin hjemmeside leser vi at det er generell båndtvang i tidsrommet 1. april til 20. august.

Det er i tillegg båndtvang i områder der bufe har rett til å beite, og faktisk beiter, fra og med 21. august til og med 30. september.

Unntak fra båndtvang gjelder bl.a. for;

  1. hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.
  2. hund i aktiv bruk som ettersøkshund eller gjeterhund

Hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet og når det ikke strider mot viltloven, naturmangfoldloven eller regler om båndtvang.

Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshund. Jakthundtrening og jakthundprøver kan bare foregå med samtykke fra grunneier eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

Utfyllende informasjon finner du i hundeloven og forskrift om hundehold .

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...