Foto: Arne Heimestøl

Har du prøvd Huselivegen?

Publisert av Arne Heimestøl 23.07.2023. Sist oppdatert 22.07.2023.

Etter vinterstormene i 2021 og 2022 ble det bygget en ny skogsbilveg fra Halstein Nerby til Huselivegen. Sistnevnte veg er oppgradert, og nå har grunneierne åpnet en strekning på ca. 3,5 km opp mot Onsknatten.

Forutsetningen for å kjøre denne skogsbilvegen er at du betaler en bomavgift på 50 kr. Ved grinda som er plassert like etter innkjøringa fra Engene, kan du se om vegen er åpen eller stengt.

Det er mange snauhogstfelt oppover lia, og her kan du i sommer i alle fall finne blåbær. Tyttebær vokser det også her.

Nyvegen som går like ved Hedalselva. Foto: Arne Heimestøl
Nyvegen som går like ved Hedalselva. Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Utsikt fra vegenden. Foto: Arne Heimestøl
Foto: Arne Heimestøl
Utsikt fra vegenden. Foto: Arne Heimestøl

Slik finner du fram

Kjør vegen ned til Engene forbi Nordre Lokalet. Like etter brua som går over Hedalselva, tar du til høyre. Hold til høyre i neste kryss. Åpne og lukk grinda. Kjør til du kommer til Huselivegen. Her vil du se skiltet som er avbildet øverst i denne artikkelen. Fortsett oppover denne vegen. Det er flere plasser det er mulig å snu og å parkere.

Mulig å komme seg på Onsknatten?

Fra den siste parkeringsplassen og oppover er ryddet mye skog, og enda høyere oppe er det en god del vindfall som har vært vanskelig å få ut.

– Det er ingen sti fra dette området og opp til Onsknatten. Terrenget er tildels bratt og kronglete, opplyser Bjørn Rune Bakke.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...