Klasserom

Tilbud om skoleplass

Publisert av Arne Heimestøl 20.07.2023. Sist oppdatert 20.07.2023.

På Innlandet fylke sin side leser vi at de fleste som kommer direkte fra ungdomsskolen, har fått tilbud om skoleplass. Alle med ungdomsrett får tilbud før skolestart.

Av totalt 12 940 søkere til skoletilbud i Innlandet har 12 470 fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket.

Merk følgende:

  • Svarfristen er 25. juli. Manglende svar vil bli betraktet som nei.
  • Søker får aldri tilbud om mer enn én skoleplass.
  • Søker oppfordres til å sette seg godt inn i regler knyttet til ventelisteplasser.
  • Når søker har fått tilbud og takket ja til skoleplass, kan vedkommende søke om lån og stipend gjennom Lånekassen.
  • Andreinntaket er klart 7. august

Les mer på Innlandet fylke sin side.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...