Skoleskyss

Små endringer i skoleskysstilbudet

Publisert av Arne Heimestøl 18.06.2023. Sist oppdatert 17.06.2023.

Saken Vurdering av særlig farlig skolevei i Sør-Aurdal kommune og retten til skoleskyss ble behandlet av kommunestyret torsdag 15.6. Formannskapet hadde samme sak til behandling 1. juni.

Habilitet

Tre av kommunestyrets medlemmer stilte spørsmål om sin habilitet med bakgrunn i at de har barn i skolealder som er berørt av reglene kommunestyret skulle ta stilling til. Kommunenes sentralforbund var blitt forespurt om temaet, men hadde ikke noe klart svar. Kommunestyret konkluderte med at alle tre var inhabile.

Bestefar og drosjeeier Ola Jonny Fossholt ble derimot erklært habil og kunne beholde plassen sin under behandling av en saksbehandling som varte godt over en time.

Behandling av saken

Både kommunedirektørens og formannskapets forslag til vedtak innebar en innstramming i reglene for skoleskyss.

FAU i Bagn, FAU i Hedalen og en foreldregruppe i Vestbygdvegen hadde sendt uttalelser til kommunestyret. Skrivene hadde imidlertid ikke kommet fram til alle politikerne på grunn av e-postkrøll. De ble derfor gjennomgått i møtet, og de fikk betydning for det som ble vedtatt.

Her er det endelige vedtaket:

Kommunestyret ønsker å organisere skoleskyssen slik som den er i dag, med følgende unntak i tillegg:

– Bebyggelse etter Vestbygdvegen, mellom første og andre sving etter Bagn sentrum
– Elever bosatt før den nederste svingen i Bagnslinna
– Elever bosatt nord for Hedalsvegen 2003 og sør for 2154.

Les også..

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...