Skoleskyss

Små endringer i skoleskysstilbudet

Publisert av Arne Heimestøl 18.06.2023. Sist oppdatert 17.06.2023.

Saken Vurdering av særlig farlig skolevei i Sør-Aurdal kommune og retten til skoleskyss ble behandlet av kommunestyret torsdag 15.6. Formannskapet hadde samme sak til behandling 1. juni.

Habilitet

Tre av kommunestyrets medlemmer stilte spørsmål om sin habilitet med bakgrunn i at de har barn i skolealder som er berørt av reglene kommunestyret skulle ta stilling til. Kommunenes sentralforbund var blitt forespurt om temaet, men hadde ikke noe klart svar. Kommunestyret konkluderte med at alle tre var inhabile.

Bestefar og drosjeeier Ola Jonny Fossholt ble derimot erklært habil og kunne beholde plassen sin under behandling av en saksbehandling som varte godt over en time.

Behandling av saken

Både kommunedirektørens og formannskapets forslag til vedtak innebar en innstramming i reglene for skoleskyss.

FAU i Bagn, FAU i Hedalen og en foreldregruppe i Vestbygdvegen hadde sendt uttalelser til kommunestyret. Skrivene hadde imidlertid ikke kommet fram til alle politikerne på grunn av e-postkrøll. De ble derfor gjennomgått i møtet, og de fikk betydning for det som ble vedtatt.

Her er det endelige vedtaket:

Kommunestyret ønsker å organisere skoleskyssen slik som den er i dag, med følgende unntak i tillegg:

– Bebyggelse etter Vestbygdvegen, mellom første og andre sving etter Bagn sentrum
– Elever bosatt før den nederste svingen i Bagnslinna
– Elever bosatt nord for Hedalsvegen 2003 og sør for 2154.

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...