Solceller

Spør nettleverandøren før du installerer solceller

Publisert av Arne Heimestøl 11.06.2023. Sist oppdatert 10.06.2023.

Høye strømpriser det siste året har ført til at interessen for å installere solceller har økt betraktelig. Solceller leverer strøm når det er lyst – mest når sola lyser rett på panelene og når det er lite skyer.

Flere opplever at det produseres mer strøm enn en selv har bruk for, og slik strøm kan en som såkalt plusskunde selge.

Hovedsikringen

På NVE sin side leser vi at en plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og må ikke betale nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Plusskunder kan levere inntil 100 kW ut på nettet, og plusskunder må velge en kraftleverandør som har slik avtale.

En plusskunde skal kunne levere like mye strøm som det hovedsikringen tåler. Opplysninger om dette finner nettkunder i Sør-Aurdal på Min side hos SAE.

NVE: «Hvis du ikke mater inn mer enn tilsvarende størrelsen på hovedsikringen, og det fører til at nettet må oppgraderes, er det nettselskapet som skal bære kostnaden for dette. Nettselskapene kan ikke kreve anleggsbidrag hvis innmatingen ikke overstiger størrelsen på hovedsikringen.

Dersom kunden derimot ønsker å utvide sin hovedsikring, skal kunden betale anleggsbidrag hvis dette fører til at nettet må oppgraderes.»

Det er her enkelte husstander har støtt på problemer.

Sætrang orienterer

Daglig leder i Sør-Aurdal Energi, Nils Martin Sætrang, opplyser at store deler av strømnettet i kommunen er oppgradert, og at det mange steder ligger til rette for installasjon av solceller.

– Noen steder er det utfordringer, og derfor bør de som vurderer å installere solceller, ta en prat med oss før avtaler inngås, sier nettverkssjefen.

– Distribusjonsnett i Norge er i hovedsak prosjektert og bygget for uttak av effekt og energi. Når en opplever utkopling som beskrevet, skyldes dette at det leveres større effekt inn på nettet i motsatt ende  av det nettet er bygget for. Lokal spenningsheving hos plusskunden går utover grenseverdiene for regulatoren.

– Som nettkunde er du ansvarlig for at apparater i din installasjon IKKE PÅFØRER nettet eller andre nettkunder «forstyrrelser» i forhold til spenningskvalitet. Det er krav i tilknytningsavtalene for plusskunder om å holde seg innenfor grenseverdier som er gitt av Forskrift om leveringskvalitet, sier Sætrang.

– Det er riktig at gjeldende regelverk legger investeringsansvaret i forhold til kapasitet innenfor overbelastningsvernet på nettselskapet. Det er imidlertid ikke alltid slik at nødvendig ombygging kan gjøres umiddelbart. Slike ombygginger er del av et større nett, og krever prosjektering, planlegging, kontrahering av entreprenører m.v.  Det er rett og slett leveringstid på nettoppgraderinger.

– Størrelsen på installert overbelastningsvernet (hovedsikringen) finner kunden i eget sikringsskap. Det skjer fra tid til annen at vi finner overbelastningsvern installert hos kunde som ikke er godkjent av oss i forbindelse med installatørmelding.

– For kontroll av kapasitet og tillatelser er det nødvendig å henvende seg til nettselskapet så tidlig som mulig i planleggingsfase for etablering av solenergiproduksjon.  Det vil også sikre at en får plass i køen for eventuell oppgradering av nettet, og at installasjonen tilpasses tilgjengelig kapasitet i nettet, sier Sætrang.

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...