Rolf Gunnar Olsen

Noen tanker om trafikk og trafikksikkerhet i Sør-AurdalYTRING 

Publisert av Rolf Gunnar Olsen 30.05.2023. Sist oppdatert 27.05.2023.

Trafikk er et aktuelt tema i kommunen og formannskapet skal behandle en sak om skoleskyss i kommende møte.

Saksbehandler har lagt ned masse energi og tid i saksframlegget, og når man leser gjennom alt som står der, er det lett å være enig.

Men etter å ha jobbet og bodd i Hedalen i over 50 år, er jeg uenig med saksbehandlers konklusjon. For det første må man lure på om det er lokalkunnskap som ligger bak vedlagte uttalelser. Sist det skulle vurderes om fylkesvei 243 var farlig å gå etter for elever, ble det befaring ved lokalpolitikerne.

De måtte gå gjennom en av de aktuelle svingene samtidig som det kom en buss og en bil der. Det var ikke plass til de voksne politikerne i veibanen , og de måtte ned i grøfta dersom de skulle unngå bil og buss. Da ble det bestemt skoleskyss for alle elevene. Veien er den samme i dag.

Jeg er usikker på om befaringen denne gangen har skjedd med bil. Har det skjedd, kan man forstå at man nå synes veien ikke er så farlig. Man må oppleve trafikken som fotgjenger dersom man skal vurdere om det er farlig å gå der.

Veien er ny-asfaltert og det er ikke fylt opp med grus på veiskulderen. Det er derfor farlig å sykle på kanten, da kan man lett falle ned minst 10 cm med framhjulet og velte inn i veibanen.

Vinterstid er det ikke anbefalt å følge trafikkreglene og gå på venstre side alle steder. Enkelte svinger har ikke plass til myke trafikanter i veibanen når brøytekanten er fra den hvite stripa og utover.

Elevene til skolene i Sør-Aurdal har krav på å føle seg trygge når de skal bevege seg til og fra skolene. Det er politikerne som skal gjøre vedtak om skoleskyss eller ikke, og slik jeg leser forslag til endringer i dagens praksis med muligens en innsparing på 300 000 kr for hele kommunen, håper jeg at politikerne sier at sikkerheten er så viktig at det må vi finne plass til.

Trafikkmengden øker, og kjøretøyene blir større og bredere, mens veibredden er den samme. Det blir ikke tryggere for de myke trafikantene.

JEG FORVENTER AT POLITIKERNE I SØR-AURDAL VISER ANSVAR OG TAR VARE PÅ SIKKERHETEN TIL DE MINSTE. DET LEGGER IKKE DET FORESLÅTTE VEDTAKET OPP TIL.

Hedalen 26. mai 2023
Rolf Gunnar Olsen

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...