Rolf Gunnar Olsen

Hvordan vil vi ha Sør-Aurdal kommune i framtida?YTRING 

Publisert av Rolf Gunnar Olsen 26.05.2023. Sist oppdatert 25.05.2023.

Som varamann til kommunestyret ble jeg innkalt til møte torsdag 11. mai. Etter møtet sitter jeg igjen med noen tanker som jeg ikke blir kvitt.

Kommunestyret gjorde et flott vedtak når det gjelder barnehagene i kommunen og vedtok at det skulle være løpende opptak dersom det kom familier til Sør-Aurdal med behov for barnehageplass.

Etter lunsj hadde vi gruppearbeid med tanke på framtida i kommunen, og resultatet av dette har kommunedirektøren oversendt til hedalen.no.

Jeg har lest igjennom det kommunedirektøren har skrevet, og leter etter positive tiltak som kan presenteres med forventning om at foreslåtte endringer skal gi kvalitativt bedre tjenester.

Det er ikke lett å finne optimistiske toner om kvalitet i det som blir lagt fram. Det er stadig snakk om innsparing og prognosene i statistikker er negative.

Jeg er optimist når det gjelder kommunen vår, dersom vi kan bestemme oss for at vi vil jobbe for bedre innhold i tjenestene. Det kan hende at det vil bli økning av noen utgifter, men da må man prioritere.

Man må jobbe etter en plan som inneholder positive forventninger om sluttresultatet, når det gjelder innholdet i det vi skal gjøre.

I Hedalen kunne vi lese at elevene i 6. klasse hadde deltatt i et opplegg i norsk, fra Bokbussen. En elev i Hedalen vant konkurransen i Innlandet og fikk mye oppmerksomhet rundt sine skriveferdigheter. En elev til i Hedalen fikk premie.

La oss framover fokusere på det positive som skjer rundt oss. Ikke bare i skole og barnehage, men også i de andre kommunale tjenestene. Da tenker jeg på innholdet i tjenestene og hvordan brukerne av tjenestene opplever kommunens tilbud.

VI MÅ SETTE I VERK TILTAK I TJENESTENE FOR Å ØKE KVALITETEN OG SKAPE FORNØYDE BRUKERE. DET ER ALLTID ØKONOMI TIL Å GJØRE TING ANNERLEDES OG BEDRE, HVIS MAN VIL!!!!!
Hedalen 25. mai 2023
Rolf Gunnar Olsen

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...