Rolf Gunnar Olsen

Hvordan vil vi ha Sør-Aurdal kommune i framtida?YTRING 

Publisert av Rolf Gunnar Olsen 26.05.2023. Sist oppdatert 25.05.2023.

Som varamann til kommunestyret ble jeg innkalt til møte torsdag 11. mai. Etter møtet sitter jeg igjen med noen tanker som jeg ikke blir kvitt.

Kommunestyret gjorde et flott vedtak når det gjelder barnehagene i kommunen og vedtok at det skulle være løpende opptak dersom det kom familier til Sør-Aurdal med behov for barnehageplass.

Etter lunsj hadde vi gruppearbeid med tanke på framtida i kommunen, og resultatet av dette har kommunedirektøren oversendt til hedalen.no.

Jeg har lest igjennom det kommunedirektøren har skrevet, og leter etter positive tiltak som kan presenteres med forventning om at foreslåtte endringer skal gi kvalitativt bedre tjenester.

Det er ikke lett å finne optimistiske toner om kvalitet i det som blir lagt fram. Det er stadig snakk om innsparing og prognosene i statistikker er negative.

Jeg er optimist når det gjelder kommunen vår, dersom vi kan bestemme oss for at vi vil jobbe for bedre innhold i tjenestene. Det kan hende at det vil bli økning av noen utgifter, men da må man prioritere.

Man må jobbe etter en plan som inneholder positive forventninger om sluttresultatet, når det gjelder innholdet i det vi skal gjøre.

I Hedalen kunne vi lese at elevene i 6. klasse hadde deltatt i et opplegg i norsk, fra Bokbussen. En elev i Hedalen vant konkurransen i Innlandet og fikk mye oppmerksomhet rundt sine skriveferdigheter. En elev til i Hedalen fikk premie.

La oss framover fokusere på det positive som skjer rundt oss. Ikke bare i skole og barnehage, men også i de andre kommunale tjenestene. Da tenker jeg på innholdet i tjenestene og hvordan brukerne av tjenestene opplever kommunens tilbud.

VI MÅ SETTE I VERK TILTAK I TJENESTENE FOR Å ØKE KVALITETEN OG SKAPE FORNØYDE BRUKERE. DET ER ALLTID ØKONOMI TIL Å GJØRE TING ANNERLEDES OG BEDRE, HVIS MAN VIL!!!!!
Hedalen 25. mai 2023
Rolf Gunnar Olsen

Les også..

Har fått abbor

Over 200 abbor på garn

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Julespillet

Julespillet 18. november 2023BEKJENTGJØRELSE 

Vi håper du vil være med på julespillet på julemessa ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...