Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner videreføres

Publisert av Arne Heimestøl 26.05.2023. Sist oppdatert 25.05.2023.

Tirsdag 23. mai var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Foreningen Hedalsheimens venner. Bakgrunnen for møtet var at det på det ordinære årsmøtet 21. mars ikke lyktes å få valgt nytt styre.

Kunne blitt lagt ned

Dette årsmøtet valgte da å følge paragraf 11 i vedtektene om oppløsning av foreningen. Et nytt årsmøte måtte til for å bekrefte oppløsningen – eller å få på plass et nytt styre.

Torbjørn Briskodden og Elling Fekjær tok på seg oppgaven å være valgkomité fram til årsmøtet 23. mai. De lyktes med arbeidet sitt, og begge sa seg dessuten villige til å stille som styrerepresentanter.

Satser på samarbeid

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Elling Fekjær ble valgt til å lede styrets arbeid.

– Styret vil vektlegge at Hedalsheimen er et bo- og servicesenter for hele ytre delen av Sør-Aurdal. Om mulig vil venneforeningens arrangement være åpne for eldre og uføre i denne delen av kommunen, sier Elling.

– Styret vil ha nært samarbeide med kommunen, de ansatte, beboere og pårørende, Sør-Aurdal Frivillighetssentral og lag og foreninger i Begnadalen og Hedalen.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...