Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner videreføres

Publisert av Arne Heimestøl 26.05.2023. Sist oppdatert 25.05.2023.

Tirsdag 23. mai var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Foreningen Hedalsheimens venner. Bakgrunnen for møtet var at det på det ordinære årsmøtet 21. mars ikke lyktes å få valgt nytt styre.

Kunne blitt lagt ned

Dette årsmøtet valgte da å følge paragraf 11 i vedtektene om oppløsning av foreningen. Et nytt årsmøte måtte til for å bekrefte oppløsningen – eller å få på plass et nytt styre.

Torbjørn Briskodden og Elling Fekjær tok på seg oppgaven å være valgkomité fram til årsmøtet 23. mai. De lyktes med arbeidet sitt, og begge sa seg dessuten villige til å stille som styrerepresentanter.

Satser på samarbeid

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Elling Fekjær ble valgt til å lede styrets arbeid.

– Styret vil vektlegge at Hedalsheimen er et bo- og servicesenter for hele ytre delen av Sør-Aurdal. Om mulig vil venneforeningens arrangement være åpne for eldre og uføre i denne delen av kommunen, sier Elling.

– Styret vil ha nært samarbeide med kommunen, de ansatte, beboere og pårørende, Sør-Aurdal Frivillighetssentral og lag og foreninger i Begnadalen og Hedalen.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...