Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner videreføres

Publisert av Arne Heimestøl 26.05.2023. Sist oppdatert 25.05.2023.

Tirsdag 23. mai var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Foreningen Hedalsheimens venner. Bakgrunnen for møtet var at det på det ordinære årsmøtet 21. mars ikke lyktes å få valgt nytt styre.

Kunne blitt lagt ned

Dette årsmøtet valgte da å følge paragraf 11 i vedtektene om oppløsning av foreningen. Et nytt årsmøte måtte til for å bekrefte oppløsningen – eller å få på plass et nytt styre.

Torbjørn Briskodden og Elling Fekjær tok på seg oppgaven å være valgkomité fram til årsmøtet 23. mai. De lyktes med arbeidet sitt, og begge sa seg dessuten villige til å stille som styrerepresentanter.

Satser på samarbeid

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Elling Fekjær ble valgt til å lede styrets arbeid.

– Styret vil vektlegge at Hedalsheimen er et bo- og servicesenter for hele ytre delen av Sør-Aurdal. Om mulig vil venneforeningens arrangement være åpne for eldre og uføre i denne delen av kommunen, sier Elling.

– Styret vil ha nært samarbeide med kommunen, de ansatte, beboere og pårørende, Sør-Aurdal Frivillighetssentral og lag og foreninger i Begnadalen og Hedalen.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...