Øverst til venstre: Lars Kvåle Garthus, Sofie Aaslie- Johansen, Adele Blaafjelldal, Knut Kvåle Garthus nederst til venstre: Maja Hansebakken, Snorre Brenden, Karine Langedrag

Ungdomsrådets arbeid

Publisert av ungdomsrådet i Sør-Aurdal 10.05.2023. Sist oppdatert 10.05.2023.

I desember 2022 avholdt ungdomsrådet i Sør-Aurdal ungdomspolitisk dag. Ungdomsrådet inviterte da de tillitsvalgte og varaene i elevrådene på SAUS, HEBU, 7. kl ved Bagn skule og HEBU. På forhånd hadde rådet laget et opplegg de la fram for de tillitsvalgte. Det var 4 poster med ulike politisk relaterte oppgaver. 

1. Beskriv din drømmekommune. De skulle skrive hva de savnet i Sør-Aurdal for at de skal trives, inn under temaene helse, skole og sosialt.

2. Rebus med politiske spørsmål. De fikk utdelt et kart med poster og et ark de kunne angi svar på spørsmålene. 

3. Komme med forslag til hvordan samarbeid mellom ungdomsråd og elevrådene kunne bedres.

4. Forslag til hvordan ungdommen i Sør-Aurdal kunne bli mer sammensveiset, ulike aktiviteter de kunne tenke seg å delta på, og evt. hvordan dette kan bli satt i verk økonomisk.

Etter denne dagen fikk vi en større klarhet på hva de unge i Sør-Aurdal utenom rådet savnet i kommunen der de bodde. I tillegg ga vi dem et nytt syn på politikk og viste dem at politikk ikke er kjedelig.

I tillegg la ungdomsrådet frem de endelige svarene for kommunestyret 23.03.23. Som en oppsummering av ungdomspolitisk dag la ungdomsrådet frem at ønsket om bedre kollektivtransporttilbud stod aller høyest hos de unge. Mangelen på transport begrenser innbyggerne i kommunen gjennom redusert ungdomskultur, samfunnsbygging og tilbakeflytting.

Til syvende og sist er det jo tross alt ungdommen som vokser opp i kommunen i dag som skal styre og utvikle Sør-Aurdal kommune videre fremover. Dermed tenker vi det er viktig at vi får gi uttrykk for våre ønsker, og at kommunens innbyggere jobber for fremtidsrettede ønsker.

På samme tid la også ungdomsrådet frem i kommunestyret at ønske om et ungdomshus hvor alle kan møtes, står sterkt. Likevel har ungdomsrådet kommet frem til at troen på det å løse transportutfordringer kan være første skritt til å finne et passende ungdomshus med gode kollektivmuligheter.

Så for å oppsummere er altså mulighetene til å komme seg rundt i kommunen, og utbedre kollektivtilbudene i kommunen det ønsket ungdommen setter aller høyest på ønskelisten.

Avslutningsvis kom ungdommen frem til at et bedret kollektivtilbud har flere goder til kommunen vår ved at unge får muligheter til å delta på flere aktiviteter spredt i kommunen, samholdet mellom innbyggerne vil bedres og ungdommen tror også et bedret kollektivtilbud fører til økt tilflytting. For det er jo ikke alle barn og unge som har foreldre som kan kjøre til fritidsaktiviteter og ungdomsklubber, og dermed er det viktig at kommunen kan iverksette tiltak som gjør at alle barn og unge har mulighet til å delta.

Ved å forbedre det kollektive transporttilbudet har ungdomsrådet troen på at trivselen og samholdet i kommunen vil øke på tvers av bygdene. Da unngår vi også bygdehatet enkelte ungdommer forteller at de føler på. Når de unge ikke er avhengige av at foreldrene må kjøre, har vi i ungdomsrådet også troen på at det vil medføre at ungdommen vil prøve ut flere fritidsaktiviteter rundt i kommunen. 

Det er det ikke bare unge som vil vinne på dette, men også foreldrene, idrettsarenaene og de eldre som får bedre mulighet til å kommunisere mellom aldershjemmene. Det vil også bli lettere for dem å komme på trening i bassenget, lese tur til biblioteket, og shopping på f. eks. Brustad.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...