Elg

Anbefaler jaktuttak på 275 elg i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 05.05.2023. Sist oppdatert 03.05.2023.

Faun-rapporten for 2022 er klar. Den er bestilt av Sør-Aurdal kommune og handler om aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i kommunen etter jakta i 2022.

Kommunens ansvar

Med hjemmel i § 3 i Forskrift om forvaltningen av hjortevilt har formannskapet vedtatt Mål for hjorteviltforvaltningen i Sør-Aurdal for perioden 2022–2026.

Forvaltningen av hjortevilt skal være kunnskapsbasert, og Sør-Aurdal kommune bruker FAUN naturforvaltning til å utarbeide rapport etter hver jaktsesong på grunnlag av tann-analyser og sett-elg-data.

Bestanden minker

Det ble felt 246 elg i Sør-Aurdal i 2022. 23 % var kalv, 28 % ungdyr, 24 % eldre okse og 25 % eldre ku. Etter jakta i 2022 anslår rapporten at det er 595 elg i kommunen.

Rapporten har beregnet at tettheten av elg etter jakta i 2022 er redusert med 9 % sammenlignet med bestanden etter jakt i 2021.

Gjennomsnittlig alder for eldre ku og okse i jaktuttaket var på hhv. 5,3 og 4,2 år i 2022.

Det ble observert 1,7 ku per okse i 2022. Okseandelen har vært relativt stabil over tid.

Alderspyramiden

I rapporten leser vi at jakttrykket vanligvis er høyest på kalv og ungdyr. Hanndyrene er ofte i overvekt i jaktuttaket og rekker sjelden å bli gamle. Hodyrene blir i større grad spart under jakta.

Alderspyramide (hentet fra rapporten) over felte elg i Sør-Aurdal i 2022, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). 193 elg har verifisert alder ved hjelp av tannsnitt eller visuell inspeksjon.
Alderspyramide (hentet fra rapporten) over felte elg i Sør-Aurdal i 2022, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). 193 elg har verifisert alder ved hjelp av tannsnitt eller visuell inspeksjon.

Foreslår økt uttak

Rapporten anbefaler et jaktuttak på 275 elg for Sør-Aurdal. Målet er å fortsatt redusere elgtettheten for å oppnå lavere beitetrykk og økt bestandskondisjon.

Det er anbefalt følgende uttak for de enkelte områdene: «Sør-Vest» (105), Bagn/Reinli (75), Bagn Øst (50) og Buvass-/Øyvassfaret (45).

Før jakt 2023Jaktuttak 2023Etter jakt 2023
Kalver22470154
Kyr361115246
Okser20490114
Sum595275514
Kalv per ku0,620,63
Ku per okse1,772,16
Beregning av antall elg før og etter jakt 2023. Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,62 kalv per ku før jakt.

Storoksen ble ikke gammel

Den tyngste elgen som ble felt i 2022, veide 275 kg. Geviret på denne elgoksen hadde 13 tagger, og den ble ikke mer enn 4,5 år gammel.

Sammenhengen mellom alder og gevirstørrelse målt etter antall tagger, er vanligvis ikke like entydig som for slaktevekt. Vanligvis er det stor variasjon i taggantall for elgokser innenfor samme årsklasse.

Foto: Christopher Linnerud
Illustrasjonsbilde. Foto: Christopher Linnerud

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...