Maja Hansebakken

1. mai 2023APPELL 

Publisert av Maja Hansebakken 04.05.2023. Sist oppdatert 02.05.2023.

Dette valget føler jeg er mer åpnet for unge. Det er bra! Etter at vi fikk et ungdomsråd her i kommunen, har de unge følt på mer tilhørighet, og at de blir hørt. Men det er på høy tid at kommunen satser mer på ungdom.

Derfor bør Sør-Aurdal legge bedre til rette for at ungdommer får kjenne smaken av arbeidsliv før de er 18 år.

Kommunen prater varmt om at de ønsker at folk flytter tilbake etter høyere uttaing. Selvfølgelig ønsker vi at folk skal etablere seg og stifte familie her, men da må vi legge til rette for dette.

Det hjelper ikke da å legge ned den ene eller den andre barnehagen og skolen. Det er på høy tid at vi bestemmer oss for å lage en sterk, offentlig og sosialdemokratisk skole- og barnehagepolitikk.

Når man prater om å etablere seg, kommer også spørsmålet om jobb og 100 % stillinger opp. De siste årene har kommunen et merforbruk på 300 000 bare i helsetjenesten på grunn av overtidsbetalinger. Det går ikke an!

Ved å lyse ut 100 %-stillinger vil det sikre folk som vanligvis kanskje har 40 %, den rette lønna, og vi slipper overtidsbetalt.

Når du flytter til kommunen for en 100 % stilling, men med det, kommer dette med barnehageplass. For flytter du hit i desember, er det ikke sikkert du får plass før i august om det ikke er ledig plass og bemanning til det. Det vil da si at de ikke har mulighet til å jobbe i 100 %.

En mulig løsning på dette vil være en bufferkonto. Med penger lagt av til at barn kan få barnehageplass. Det hadde vært en investering for å kunne ta imot barn i barnehage i løpende opptak.

Til slutt må jeg spørre dere! Dette kan vi kanskje reklamere for? Ønsker vi flere småbarnsfamilier til kommunen? Ønsker vi tilflytning? Ønsker vi økt folketall?

Da kan vi gjøre valg andre kommuner ikke tilbyr. Vi kan være innovative. Det kan koste, men være lønnsomt på sikt! Gratulerer med dagen, kamerater! Takk for oppmerksomheten!

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...