Bjørn Amundsen

Telenor skal bygge 5G i Sør-Aurdal i år

Publisert av Arne Heimestøl 21.04.2023. Sist oppdatert 21.04.2023.

– 5G er en helt ny infrastruktur som vil åpne for bedre brukeropplevelser og helt nye muligheter for både innbyggere, næringsliv og samfunn. Dette skriver Telenor på sin hjemmeside.

Oppgraderer alle basestasjonene

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen opplyser at alle de 17 basestasjonene Telenor har i Sør-Aurdal kommune, skal moderniseres. – Planen er at 12 av disse skal bygges om og få 5G innen 4–5 måneder – og resten i løpet av året, skriver Amundsen i e-post til Hedalen.no.

Områder med dårlig dekning

Enkelte steder i Sør-Aurdal er det dårlig mobilforbindelse. Eksempel her er området som ligger i skygge for Skartjernskollen i Øvrevegen i Hedalen. Vil slike områder kunne vente seg bedre dekning? Evt. hvordan?

– Våre prediksjoner viser relativt god 4G i dette området i dag, men ingen med de høye hastighetene.  
Hvis dette stemmer overens med faktiske forhold, vil man kunne forvente noe bedre kapasitet når 5G kommer, sier Amundsen.

– Vi har ingen målinger fra området som bekrefter at prediktert dekning er det samme som opplevd dekning her, noen avvik vil helt sikkert forekomme. Per i dag har vi ingen pågående prosjekter (utover moderniseringen av eksisterende siter) her som vil gi bedre dekning enn hva som er tilfellet i dag.

I Sør-Aurdal er det 3612 hytter. Hvilken 5G- dekning kan hyttefolket vente seg?

– Dårlig hyttedekning er et godt kjent problem i Sør-Aurdal, og vi har over flere år forsøkt å få etablert nye siter her. Per i dag har vi vurdert følgende prosjekter for nybygging i området:

  • Området Ølnessæter. Flere kandidater avslått de siste fem år, og det viste seg vanskelig å komme fram til en løsning som alle kunne leve med. Alle ville ha dekning, men ingen ville se foreslått mast. Prosjektet ligger per i dag med stus «On hold» av denne grunn.
  • Området Muggedalshøgda. Begrunnelsen for å stoppe prosjektet er at det ikke er startet utbygging av hyttefeltet. Dermed finnes det ikke strøm her, og utbygging for Telenors regning blir for dyrt. Inntil videre er dette derfor å anse som ikke besluttet lenger.

Nye muligheter

– Per i dag vil 5G først og frem være ekstra kapasitet for kundene i området. For mange vil dette kunne bety bedre bredbåndtjenester over mobilnettet. På sikt forventer man mange nye tjenester knyttet til høy båndbredde, lav latency, private nett og så videre, men per i dag er det vanskelig å si noe konkret om hvilke tjenester og nye muligheter dette vil innebære, skriver dekningsdirektøren.

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...