Bjørn Amundsen

Telenor skal bygge 5G i Sør-Aurdal i år

Publisert av Arne Heimestøl 21.04.2023. Sist oppdatert 21.04.2023.

– 5G er en helt ny infrastruktur som vil åpne for bedre brukeropplevelser og helt nye muligheter for både innbyggere, næringsliv og samfunn. Dette skriver Telenor på sin hjemmeside.

Oppgraderer alle basestasjonene

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen opplyser at alle de 17 basestasjonene Telenor har i Sør-Aurdal kommune, skal moderniseres. – Planen er at 12 av disse skal bygges om og få 5G innen 4–5 måneder – og resten i løpet av året, skriver Amundsen i e-post til Hedalen.no.

Områder med dårlig dekning

Enkelte steder i Sør-Aurdal er det dårlig mobilforbindelse. Eksempel her er området som ligger i skygge for Skartjernskollen i Øvrevegen i Hedalen. Vil slike områder kunne vente seg bedre dekning? Evt. hvordan?

– Våre prediksjoner viser relativt god 4G i dette området i dag, men ingen med de høye hastighetene.  
Hvis dette stemmer overens med faktiske forhold, vil man kunne forvente noe bedre kapasitet når 5G kommer, sier Amundsen.

– Vi har ingen målinger fra området som bekrefter at prediktert dekning er det samme som opplevd dekning her, noen avvik vil helt sikkert forekomme. Per i dag har vi ingen pågående prosjekter (utover moderniseringen av eksisterende siter) her som vil gi bedre dekning enn hva som er tilfellet i dag.

I Sør-Aurdal er det 3612 hytter. Hvilken 5G- dekning kan hyttefolket vente seg?

– Dårlig hyttedekning er et godt kjent problem i Sør-Aurdal, og vi har over flere år forsøkt å få etablert nye siter her. Per i dag har vi vurdert følgende prosjekter for nybygging i området:

  • Området Ølnessæter. Flere kandidater avslått de siste fem år, og det viste seg vanskelig å komme fram til en løsning som alle kunne leve med. Alle ville ha dekning, men ingen ville se foreslått mast. Prosjektet ligger per i dag med stus «On hold» av denne grunn.
  • Området Muggedalshøgda. Begrunnelsen for å stoppe prosjektet er at det ikke er startet utbygging av hyttefeltet. Dermed finnes det ikke strøm her, og utbygging for Telenors regning blir for dyrt. Inntil videre er dette derfor å anse som ikke besluttet lenger.

Nye muligheter

– Per i dag vil 5G først og frem være ekstra kapasitet for kundene i området. For mange vil dette kunne bety bedre bredbåndtjenester over mobilnettet. På sikt forventer man mange nye tjenester knyttet til høy båndbredde, lav latency, private nett og så videre, men per i dag er det vanskelig å si noe konkret om hvilke tjenester og nye muligheter dette vil innebære, skriver dekningsdirektøren.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...