Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunens langsiktige gjeld

Publisert av Arne Heimestøl 19.04.2023. Sist oppdatert 18.04.2023.

Ifølge årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune var kommunens langsiktige gjeld på vel 249 millioner kroner ved årsskifet 2022/2023.

Ved inngangen til 4. kvartal 2022 var innbyggertallet i kommunen 2 889. Langsiktig gjeld per innbygger blir da 82 200 kr.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Kommunestyret har vedtatt at netto lånegjeld ikke bør være høyere enn 75 % av brutto driftsinntektene hvert år. Her er det verdt å merke seg at størrelsen på både lånegjeld og driftsinntekter kan endre seg.

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) minus totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Det er to måter å regne ut kommunens netto lånegjeld i prosent på. Den ene tar kun hensyn til kommunens egne gjeldsforpliktelser.

Den andre tar med konsern, som er interkommunale selskaper som Sør-Aurdal kommune er medeier i. Dette gjelder for eksempel Valdres brann- og redningstjeneste og Valdres kommunale renovasjon (VKR).

201620202022
Sør-Aurdal kommune55 %69 %61 %
Sør-Aurdal kommune inkl. konsern66 %73 %

Konserntall for 2022 mangler i oversikten. Dette tallet er ikke klart før i juni på grunn av feil ved innrapportering.

Renter og avdrag på lån

Kommunen betalte vel 9,8 millioner kroner i avdrag på lån i 2022. Renteutgiftene var på omtrent 7,8 millioner kr.

Renteutgifter var budsjettert med 5,6 millioner kr. Resultatet ble på vel 7,8 millioner kr. Dette er en økning på vel 2,4 millioner kr sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett.

Den gjennomsnittlige fastrenten i kommunens låneportefølje var på 1,89 % i 2022. Den gjennomsnittlige flytende renten var 3,75 % samme år.

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...