Arne Storruste, Gerd Sukke og Magnar Gjørud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Årsmøte i Hedalen menighet

Publisert av Anne Marie Skinnes Lie 13.04.2023. Sist oppdatert 11.04.2023.

17 personer møtte opp til årsmøtet 26. mars i Hedalen menighet. Vi startet møtet med salmen «Det er makt i de foldede hender», og salmesang lyder mektig i Prestestugua.

Det ble delt blomster til Magnar Gjørud for åkle til bårehuset, og til Gerd Sukke for bøting på båreteppet. Så var det vakkert fløytespill ved Kirsten.

Kommentar til regnskapet var at kommunen burde ha betalt for grusing av kirkevangen, kr 30 000.

Så hoppet Arne Storruste etter Wirkola med god stil. Han fortalte om arkeologiske funn m.m. som kan si noe om hvor mange som bodde i Hedalen for 1000 år siden. Var det 21 eller 100?

Han var innom helleristninger, kullgroper, dyregraver og en gammel øks i Vestbygda. Olav den hellige gikk med kors og sverd på sin signingsferd. Han brente gårder og fikk reist små kirkebygg. 

Maleriet i Prestestugua beskriver det siste. Og Odny kunne fortelle om «Kongsbakka», der Olav så ut over bygda.

Vi fikk mange tanker om hvordan det var på den tida.

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...