Mirian Øyhus Mikkelsgård. Foto: Arne Heimestøl

Aktiv A – Aktiv med artrose

Publisert av Mirian Øyhus Mikkelsgård, fysioterapeut 12.04.2023. Sist oppdatert 09.04.2023.

Aktiv A er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer i behandlingen av kne- og hofteartrose. Det er Oslo universitetssykehus som driver prosjektet i samarbeid med tilsvarende program i Sverige og Danmark. Fysioterapeuter i Norge blir utdannet ved Oslo universitetssykehus.

Godkjente Aktiv A-terapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten i Sør-Aurdal har to godkjente Aktiv A-terapeuter. Det betyr at personer med mild til moderat artrose i kne og hofte som tar kontakt med oss, blir invitert til å delta i Aktiv A programmet.

Programmet består av tre deler:

  • en artroseskole
  • testing av funksjon
  • veiledet trening med fysioterapeut
Artrose i kne
Artrose i kne

I tillegg er det et kvalitetsregister hvor både pasienter og fysioterapeuter svarer på spørreskjema elektronisk.

Pasientene svarer ved oppstart, etter tre måneder, etter seks måneder og etter ett år. Dette inngår i et nasjonalt kvalitetsregister, slik at en da kan hente ut igjen kunnskap om artrosesykdommen og hva som virker inn på denne.

På den måten forbedres kunnskapen stadig om hva som er beste tilnærming til artroseproblematikken.

Ikke alle ønsker å være en del av programmet. Vi tilbyr allikevel oppfølging tilpasset den enkelte basert på det vi gjennom Aktiv A-programmet har lært har best effekt.

Styrke og stabilitet

Det er forsket mye på artrose i kne og hofter. Forskning viser at for mild til moderat artrose i kne og hofte så har bedre styrke og stabilitet rundt leddene gjennom tilpassede øvelser, bedre effekt på smerter enn smertestillende medikamenter.

Det som også er bevist, er at vektreduksjon, dersom en trenger det, har betydning for reduksjon av smerter og å bremse utvikling av kne og hofteleddsartrose.

Tilpassede øvelser

Ved ergo- og fysioterapitjenesten i Sør-Aurdal har vi hatt mange personer som nå er i, eller har vært igjennom programmet.

Tilbakemeldinger er blant annet at gjennom å gjøre tilpassede øvelser jevnlig, over tid, klarer å gjennomføre hverdagslige gjøremål og aktiviteter enklere og med mindre smerte enn før.

Det vi håper å gi personer med artrose i kne og hofte, er opplevelse av kontroll over artrosesykdommen På den måten kan flere leve sine liv uten at sykdommen setter unødvendig store begrensninger.

Mer informasjon om Aktiv A finner du her.

Kontaktinformasjon

Om du ønsker kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten sine Aktiv A terapeuter, ring: 61 34 87 50. Velg fysioterapeut Anne Grethe Aamodt eller fysioterapeut Mirian Øyhus Mikkelsgård

Les også..

Kommunestyret

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan ...
Elstad

Eldstad i Hedalen til leieANNONSE 

Sjarmerende enebolig med 2 stuer, 3 soverom og vedovn i ...
Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. ...
Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...