Kulturprisvinnere 2022

Kulturprisen for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 21.03.2023. Sist oppdatert 21.03.2023.

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og Elling Olav Veimodet skulle tildeles kulturprisen for dette året.

Nå vil kommunen ha forslag til hvem som bør få kulturprisen for 2023. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside:

«Skriftlig forslag med begrunnelse om kandidater til Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2023 sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai 2023.
 

Retningsliner for Kulturprisen frå Sør-Aurdal kommune er nedfelt i Kulturplan for Sør-Aurdal kommune:

Formål
For å stimulere til auka innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gje ei oppmuntring til dei mange som er engasjert i slik verksemd, oppretta Sør-Aurdal kommune ei ordning med årleg utdeling av kulturpris.

Retningsliner

  1. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar som har gjort ein særleg innsats i kunst og kulturliv i SørAurdal på frivillig basis. Prisen kan og delast ut til lag og foreiningar. Med kultur meiner ein kultur i vid tyding, slik at m.a. ungdoms- og idrettsarbeid kjem med. Opplysningsarbeid, humanitær innsats og engasjement i religiøs verksemd kan også i mange høve reknast som kultur i denne samanheng.
  2. Frist (1. mai) for å kome med forslag til kandidatar for kulturprisen blir annonsert.
  3. Formannskapet peikar ut kulturprisvinnar og sørgjer for utdeling. Formannskapet avgjer kvart år om kulturprisen skal delast ut eller om midlane skal overførast på budsjettet til seinare år, evt. delast ut som eit stipend.
  4. Kommunestyret fastset årleg løyvinga til kulturpris i budsjettet. (Prisbeløp fastsett til kr 5 000 av formannskapet, FS- 005/15).
  5. I tillegg til ei pengegåve, får prisvinnar diplom og blomar.
  6. Kulturprisen blir delt ut på kulturkvelden. Kulturkvelden med prisutdeling bør frå år til år så vidt mogeleg haldast på ulike stader i kommunen

Kulturprisvinnere

ÅrKulturprisvinner
2022Liv Barbro og Elling Olav Veimodet
2021Bangsmoen Husflidslag
2020Sonja Helen Bordewich og Kristian Grimsrud Strøm
2019Bagn Korvettlag og Øpe Hus
2018Ildjarnstad 4H
2017Hedalen ungdomslags teatergruppe, Begnadalen Amatørteater og Bagn idrettslags revygruppe
2016Arne G. Perlestenbakken
2015Anne Øyhus
2014Eldor Bråthen
2013Odd Gunnar Kolsrud
2012STAUT
2011Trygve Bolstad
2010Nikolai Øyhus
2009Arild Bjørnstad
2008Sør-Aurdalkoret og Hedalen sangkor
2007Gudbrand O. Waagaard
2006Trond Bråten
2005Anders Sæteren
2004Valdemar Haugerud
2003Gunvor Marie Thorsrud Berg
2002Hans Hansebråten
2001Gudbjørg Fønhus Stensrud
2000Cecilie Holter Næss og Cato Skimten Storengen
1999Elling Fekjær
1998Gunvor Skaro
1997Begnaljom spel- og dansarlag
1996Idrettslaga i Sør-Aurdal
1995Sør-Aurdal Historielag
1994Bagn Røde Kors Hjelpekorps / Hedalen Røde Kors Hjelpekorps
1993Kristian Bergsund
1992Edvard Elsrud
1991Søndagsskolene i Sør-Aurdal
1990Ragna Brenno Frydenberg
1989Gunhild Aspholt
1988Gudrun Bøhle
1987Sør-Aurdal gruppe av Norges Husmorforbund
1986Bagn Musikkorps / Begnadalen Musikkorps
1985Sigrid Aspholt
1984Rachel Kjærnet
1983Einar Rustebakke
1982Hedalen Ungdomslag
1981Helga Karlsgot Bakken
1980Ola H. Sukke
1979Rolf Skyvelstad
1978Ingvar Koppervik

Les også..

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Eva Hansen og kampen om den lille perla

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Stor aktivitet på trampollina Foto: Arne Heimestøl

Godt besøkt Salto-samling

Lørdag ettermiddag var det sesongavslutning for Salto i Storruste. Salto ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 4 av 6

Hare og skogsfugl som tyr inn på Goplerudjordet, synes ikke ...
Tingvoll

Sykefraværet har gått ned

I årsmelding og regnskap for 2023 leser vi at sykefraværet ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars tiende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...