Kulturprisvinnere 2022

Kulturprisen for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 21.03.2023. Sist oppdatert 21.03.2023.

2. juni 2022 vedtok formannskapet enstemmig at Liv Barbro og Elling Olav Veimodet skulle tildeles kulturprisen for dette året.

Nå vil kommunen ha forslag til hvem som bør få kulturprisen for 2023. Dette skriver kommunen på sin hjemmeside:

«Skriftlig forslag med begrunnelse om kandidater til Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2023 sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. mai 2023.
 

Retningsliner for Kulturprisen frå Sør-Aurdal kommune er nedfelt i Kulturplan for Sør-Aurdal kommune:

Formål
For å stimulere til auka innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gje ei oppmuntring til dei mange som er engasjert i slik verksemd, oppretta Sør-Aurdal kommune ei ordning med årleg utdeling av kulturpris.

Retningsliner

  1. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar som har gjort ein særleg innsats i kunst og kulturliv i SørAurdal på frivillig basis. Prisen kan og delast ut til lag og foreiningar. Med kultur meiner ein kultur i vid tyding, slik at m.a. ungdoms- og idrettsarbeid kjem med. Opplysningsarbeid, humanitær innsats og engasjement i religiøs verksemd kan også i mange høve reknast som kultur i denne samanheng.
  2. Frist (1. mai) for å kome med forslag til kandidatar for kulturprisen blir annonsert.
  3. Formannskapet peikar ut kulturprisvinnar og sørgjer for utdeling. Formannskapet avgjer kvart år om kulturprisen skal delast ut eller om midlane skal overførast på budsjettet til seinare år, evt. delast ut som eit stipend.
  4. Kommunestyret fastset årleg løyvinga til kulturpris i budsjettet. (Prisbeløp fastsett til kr 5 000 av formannskapet, FS- 005/15).
  5. I tillegg til ei pengegåve, får prisvinnar diplom og blomar.
  6. Kulturprisen blir delt ut på kulturkvelden. Kulturkvelden med prisutdeling bør frå år til år så vidt mogeleg haldast på ulike stader i kommunen

Kulturprisvinnere

ÅrKulturprisvinner
2022Liv Barbro og Elling Olav Veimodet
2021Bangsmoen Husflidslag
2020Sonja Helen Bordewich og Kristian Grimsrud Strøm
2019Bagn Korvettlag og Øpe Hus
2018Ildjarnstad 4H
2017Hedalen ungdomslags teatergruppe, Begnadalen Amatørteater og Bagn idrettslags revygruppe
2016Arne G. Perlestenbakken
2015Anne Øyhus
2014Eldor Bråthen
2013Odd Gunnar Kolsrud
2012STAUT
2011Trygve Bolstad
2010Nikolai Øyhus
2009Arild Bjørnstad
2008Sør-Aurdalkoret og Hedalen sangkor
2007Gudbrand O. Waagaard
2006Trond Bråten
2005Anders Sæteren
2004Valdemar Haugerud
2003Gunvor Marie Thorsrud Berg
2002Hans Hansebråten
2001Gudbjørg Fønhus Stensrud
2000Cecilie Holter Næss og Cato Skimten Storengen
1999Elling Fekjær
1998Gunvor Skaro
1997Begnaljom spel- og dansarlag
1996Idrettslaga i Sør-Aurdal
1995Sør-Aurdal Historielag
1994Bagn Røde Kors Hjelpekorps / Hedalen Røde Kors Hjelpekorps
1993Kristian Bergsund
1992Edvard Elsrud
1991Søndagsskolene i Sør-Aurdal
1990Ragna Brenno Frydenberg
1989Gunhild Aspholt
1988Gudrun Bøhle
1987Sør-Aurdal gruppe av Norges Husmorforbund
1986Bagn Musikkorps / Begnadalen Musikkorps
1985Sigrid Aspholt
1984Rachel Kjærnet
1983Einar Rustebakke
1982Hedalen Ungdomslag
1981Helga Karlsgot Bakken
1980Ola H. Sukke
1979Rolf Skyvelstad
1978Ingvar Koppervik

Les også..

Arkivbilde fra 2012. Her er det fem leiligheter for demente. Foto: Arne G. Perlestenbakken

De nære ting. En virkelighetsnær fiksjon.YTRING 

Her om dagen traff jeg en kjenning ved butikken. Av ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...