Hedalen stavkirke 17. mai 2021. Foto: Helge Nordby

Omvisertjenesten går med underskudd

Publisert av Arne Heimestøl 19.03.2023. Sist oppdatert 19.03.2023.

Kirkelig fellesråd har i mange år organisert omvisertjeneste i stavkirkene i Reinli og Hedalen. De siste årene har tjenesten gått med et underskudd på mellom 20 000 og 40 000 kr. Kirkelelig fellesråd har dekket underskuddene selv; med unntak av årene 2018 og 2022.

Fellesrådet har nå søkt kommunen om full underskuddsgaranti for 2023 og begrunner dette med at overføringene fra kommunen har blitt mindre.

Stavkirkedalen

I saken som kommunestyret skal behandle 23. mars, leser vi at stavkirkene er kulturminner som vekker både glede og undring, og som trekker til seg turister.

Valdres har flere stavkirker enn noe annet dalføre, og i stavkirkedalen samarbeides det om markedsføring, åpningstider og priser.

Betinget underskuddsgaranti

Åpningstidene for 2022 var i skoleferien, seks dager i uken fra 11.00 til 17.00. Kommunedirektøren foreslår for kommunestyret at det for 2023 stilles en underskuddsgaranti på inntil 30 000 kr til kirkelig fellesråd.

Underskuddsgarantien stilles under forutsetning av at fellesrådet reduserer sesongen for omvisning til tidspunkt som er mest besøkt, og at prisene justeres etter konsumprisindeksen. Garantien dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...