Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Stor rehabilitering av Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 18.03.2023. Sist oppdatert 17.03.2023.

Tiltaket har vore inne i økonomiplanen for Sør-Aurdal kommune i fleire år. No foreslår kommunedirektøren at prosjektet skal gjennomførast i 2023 og 2024.

To alternativ

Det er lagt fram to alternativ. Det mest omfattande prosjektet, alternativ 1, er kostnadsrekna til 19,8 millionar kroner når momskompensasjonen er teken med. Alternativ 2, som kommunedirektøren foreslår, er kostnadsrekna til 15,5 millionar kroner etter at momskompensjonen er inkludert.

Utbetring av skoleplassen er med i begge alternativa. Her skal det mellom leggjast ny asfalt.

Totalt areal for skolen er på 2 797 kvadratmeter, og bygningsalderen er frå 26 til 56 år.

Tiltaka som er foreslått

  1. Tilpasse til krav om universell utforming, så langt praktisk mogleg, både ute og inne: heis, rampar, trinnfri framkomst gjennom alle dører, HCWC, akustikk og lys.
  2. Oppfylle krav til brannsikring, rømningsvegar, brannskilje og varsling.
  3. Oppdatere og fornye det elektriske systemet, fordelingsskap, lys, kontaktar og nettverk.
  4. Generell oppussing i delar av eksisterande bygg; dører, veggar, golv og himlingar.
  5. Oppdatere eksisterande ventilasjonsanlegg med nye tilluftskanalar og byggje eit nytt, lite ventilasjonsanlegg i mellombygget.
  6. Bygningsmessige endringar og eit lite påbygg for å betre fylle krav og behov.
  7. Utgreie energisparetiltak, vurdere bergvarme/borehol som supplement til elektrisk straum.

Kostnader

Nr.Innhald i postenAlt. 1Alt. 2
1Rehab. mellombygg med rektorkontor, toalett og inngang2,3 mill.2,3 mill.
2Varm gang over til gymsal, alt. 2, berre halve vegen2,0 mill.0,9 mill.
3Nytt tilbygg med heis og møterom, litt i kjellar2,5 mill.2,3 mill.
4Nytt garderobebygg, alt. 2: berre nytt tak, dør3,2 mill.0,4 mill.
5Generell oppussing, nokre nye grupperom4,2 mill.4,2 mill.
6Oppgradering av elektro, lys3,6 mill. 3,6 mill.
7Utvendig, rampar, skoleplass, asfaltering1,7 mill.1,7 mill.
8Prosjektering, planlegging, prosjektleiing, byggeleiing2,0 mill.1,5 mill.
9Forv. tillegg, usikkerheit, 15 %3,2 mill.2,5 mill.
10Sum24,7 mill.19,4 mill.
11Kostnad for kommunen med kompensert mva.19,8 mill.15,5 mill.

Saksdokumenta

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...