Aktivt landbruk

Landbrukstilskudd for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket350 000 kr
Tilskudd til drenering av jordbruksjord100 000 kr
Tilskudd til tiltak i beiteområder50 000 kr
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m.
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; skogkultur o.a.927 000 kr
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging, drift o.a.250 000 kr

Kontakt kommunen

Vurderer du å søke på noen av disse eller andre tilskudd til jordbruk og/eller skogbruk, kan du ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.

  • Gunnhild Bergene er jorbrukssjef. Mobil: 90 13 28 56. E-post: gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no
  • Espen Nærødegård er skogbrukssjef. Mobil: 90 13 35 87. E-post: espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...