Aktivt landbruk

Landbrukstilskudd for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket350 000 kr
Tilskudd til drenering av jordbruksjord100 000 kr
Tilskudd til tiltak i beiteområder50 000 kr
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m.
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; skogkultur o.a.927 000 kr
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging, drift o.a.250 000 kr

Kontakt kommunen

Vurderer du å søke på noen av disse eller andre tilskudd til jordbruk og/eller skogbruk, kan du ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.

  • Gunnhild Bergene er jorbrukssjef. Mobil: 90 13 28 56. E-post: gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no
  • Espen Nærødegård er skogbrukssjef. Mobil: 90 13 35 87. E-post: espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...