Aktivt landbruk

Landbrukstilskudd for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket350 000 kr
Tilskudd til drenering av jordbruksjord100 000 kr
Tilskudd til tiltak i beiteområder50 000 kr
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m.
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; skogkultur o.a.927 000 kr
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging, drift o.a.250 000 kr

Kontakt kommunen

Vurderer du å søke på noen av disse eller andre tilskudd til jordbruk og/eller skogbruk, kan du ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.

  • Gunnhild Bergene er jorbrukssjef. Mobil: 90 13 28 56. E-post: gunhild.bergene@sor-aurdal.kommune.no
  • Espen Nærødegård er skogbrukssjef. Mobil: 90 13 35 87. E-post: espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...