Stormskader på pipe. Foto: Privat

Kven gjeld den kommunale beredskapsplanen for?LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Vinterstormane i 2021 og 2022 førte til store øydeleggingar på natur og infrastruktur i Sør-Aurdal. Til alt hell vart det ingen alvorlege personskadar.

Sist veke sende kommunen ut informasjonsskriv til husstandane om eigenberedskap og kontaktinformasjon ved kriser.

20. oktober 2022 vedtok kommunestyret overordna beredskapsplan 2022–2026 for Sør-Aurdal kommune.

I planen les vi følgjande:
«Hovedmålet med Sør-Aurdal kommunes beredskapsarbeid er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.»

Og vidare:
«Informasjon og kommunikasjon er virkemidler for å nå kommunens mål med beredskapsarbeidet som er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det skal informeres raskt, korrekt og fortløpende til innbyggere og berørte aktører. God krisekommunikasjon er avgjørende for redusere skadevirkningen av en krise.»

Meiner kommunen at den kommunale beredskapen kun gjeld for innbyggarane i kommunen? Vi trur planen kan tolkast slik, men på kommunen si side Dette gjør kommunen finn vi denne definisjonen:

«Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.»

Denne definisjonen stemmer godt med lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), forskrift om kommunal beredskapsplikt og DSB sin rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Vi meiner kommunen snarast råd bør oppdatere overordna beredskapsplan 2022–2026 for Sør-Aurdal kommune med rett definisjon av kven befolkninga i kommunen er.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...