Solcelleanlegg

Erfaringer med solcelleanlegg og strømstyring

Publisert av Arne Heimestøl 08.03.2023. Sist oppdatert 13.03.2023.

Solcelleanlegget vårt ble montert av Vokks i november 2022 – i kraftig snøvær. Strømpanelene snødde ned, og så lenge det var snø på dem, var det ingen produksjon.

Panelene er vesentlig glattere enn taksteinen som vi har på garasje- og hustaket. Det gjorde at snøen lett, med takvinkel på 38 grader, etter hvert datt av, og strømproduksjonen kom i gang. Produksjonen er selvsagt lav når det er lite sol og mye skyer.

1. mars – en god dag

I dette oppslaget tar vi utgangspunkt i en dag med gode forhold – onsdag 1. mars. Denne dagen var det strålende sol, og de 12 panelene på hustaket og like mange på garasjetaket var i drift.

Garasjetaket vender mot sør og hustaket mot sør-vest. Ei bjørk som skygget for garasjetaket, har fått redusert høyde. Skog på nedsiden av garasjen skygger litt for de siste soltimene på garasjetaket.

De to anleggene har hver sin inverter (boks som omgjør strøm fra 12 V til 235 V). På inverterne og i appen Solarman Smart kan vi følge strømproduksjonen i sanntid og for dagen.

Samlet produksjon for 1. mars ble på 29,5 kWh. Av denne produksjonen brukte vi 6,5 kWh mens produksjonen pågikk.

Det vil si at vi hadde en overskuddsproduksjon på 23 kWh. Denne solgte vi til strømleverandøren vår – Gudbrandsdal Energi. For dette fikk vi spotpris ekskl. mva. minus 1 øre per kWh, i henhold til Nord Pool områdepris, time for time, der eiendommen vår er.

Sør-Aurdal Energi tar ikke nettleie for strømproduksjonen som selges.

Når sola er helt nede, produseres det ikke solstrøm. I denne delen av døgnet 1. mars kjøpte vi 23 kWh strøm.

Kostnaden var i appen til Gudbrandsdal energi beregnet til å være 48 kr. Vi betaler spotpris + 3 øre/kWh.

Strømstøtten var foreløpig kalkulert til å være 18 kr for 1. mars. Nettleie per kWh kommer i tillegg til strømmen vi kjøper.

Oppsummert: For første gang i 2023 produserte vi nok strøm til å dekke eget forbruk, men fordi vi ikke kan lagre strømmen vi produserer, selger vi overskuddsproduksjon når vi har solstrøm og kjøper det vi mangler, når sola er nede.

Hva lønner seg?

Strømmen vi produserer selv, er, hvis vi ser bort fra investeringskostnadene, gratis. Vi må dessuten betale mer for strømmen vi kjøper, enn det vi får for strømmen vi selger. Når det er gode forhold for solstrømproduksjon, lønner det seg eksempelvis å lade el-bilen og/eller å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin.

Hva kan anlegget levere?

Vi har til sammen 24 paneler. Leverandøren har laget følgende årsprognose:

Vekselstrømsnett per år9 659 kWh
Eget forbruk4 173 kWh
Nettforsyning (salg av strøm)5 486 kWh
Andel til eget forbruk43,1 %
Unngåtte utslipp av karbondioksid4 535 kg/år

Når vi sammenligner strømforbruket for de to første månedene i 2023 med tilsvarende måneder i 2022, har vi en reduksjon i strømforbruket på 17 %.

Sammenlignet med 2020 er reduksjonen på 34 %. Innsparinga i tiden som kommer, vil selvsagt øke fordi strømproduksjonen er størst i sommerhalvåret.

Strømstyring

Vi har installert strømstyringssystemet Futurehome. Det hjelper blant annet til med å bruke strøm når spotprisen er billigst, regulere innetemperaturen etter døgnbehov og til å hindre at vi krysser timesgrense vi selv har satt på fastleddet per måned i nettleie.

Dette systemet har foreløpig en mangel; det klarer ikke å ta hensyn til produksjon av solenergi.

– Vi har et klart mål om å ha på plass en god løsning for implementering av solceller i vår app i løpet av dette året, skriver Robin Rigan i Futurhome til Hedalen.no.
– Løsningen vil absolutt innebære en mullighet for å bruke oppspart strøm og solstrøm når den er tilgjengelig. Blant annet vil vi implementere dette for å jevne ut forbruket uten at enheter må skrues av. 

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...