Putti Plutti Pott

Kulturmidlar for 2023

Publisert av Arne Heimestøl 07.03.2023. Sist oppdatert 07.03.2023.

Torsdag 9.3. skal formannskapen behandle rammefordeling av kulturmidlar for 2023. Retningslinjene for tildeling av kulturmidlar finn vi i kulturplanen for Sør-Aurdal kommunen. Denne planen vart vedteken av kommunestyret i 2015.

Mål

Målet med kulturmidlar er at frivillige lag og foreiningar i kommunen får føreseielege utviklingskår for drifta gjennom årlege tilskott frå kulturmidlane.

Søknadsfristar

Søknadsfristen for støtte til drift av lokale lag og foreiningar er 1. april. For tilskott til kulturformål/arrangement er det to søknadsfristar: 1. mai og 1. november.

Kriterium for støtte

 1. Alle lag og foreiningar som driv med frivillig kulturarbeid i Sør-Aurdal kommune kan få tildelt kulturmidlar.
 2. Bygdehus/grendehus som blir nytta til allmenne formål, kan få støtte.
 3. Lag og foreiningar må dokumentere at dei har aktivitet.
 4. Aktivitet, økonomi, medlemstal og alder på medlemmane blir tillagt vekt.
 5. Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved fordeling av kulturmidlane.
 6. Lokale lag i Sør-Aurdal blir prioriterte.
 7. Regionale og nasjonale lag og organisasjonar kan få støtte dersom dei har aktivitet i Sør-Aurdal tilsvarande eit lokallag.

Kriterium for prioritering

 1. Barn og unge er prioritert målgruppe.
 2. Frivillige lag og foreiningar i Sør-Aurdal blir prioriterte.
 3. Kulturformål/arrangement i nærmiljøa i Sør-Aurdal blir prioriterte.

To kategoriar

Kulturmidlane er delt inn i to kategoriar:

 1. Tilskott til drift av frivillige lag og foreiningar.
 2. Tilskott til kulturformål/arrangement.

Ramme

Ramma for kulturmidlar til lag og foreiningar er i 2023 på 523 000 kr.

Forslag til vedtak

Saksbehandlaren forslår at formannskapen vel tre representantar som får mynde til å vedta hovudfordeling av kulturmidlane til drift av frivillige lag og foreiningar for 2023. Søknader om tilskott til kulturformål/arrangement blir behandla administrativt.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...