pendling_2022

Pendling og sysselsetting

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2023. Sist oppdatert 04.03.2023.

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over pendling fra 2022 viser at 461 personer pendler ut av Sør-Aurda,l og 364 pendler inn til kommunen.

Hva innbyggerne jobber med

Næring2020
Jordbruk, skogbruk og fiske106
Sekundærnæringer401
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom59
Undervisning99
Helse- og sosialtjenester373
Personlig tjenesteyting31
Kilde: SSB

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...