pendling_2022

Pendling og sysselsetting

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2023. Sist oppdatert 04.03.2023.

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over pendling fra 2022 viser at 461 personer pendler ut av Sør-Aurda,l og 364 pendler inn til kommunen.

Hva innbyggerne jobber med

Næring2020
Jordbruk, skogbruk og fiske106
Sekundærnæringer401
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom59
Undervisning99
Helse- og sosialtjenester373
Personlig tjenesteyting31
Kilde: SSB

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...