pendling_2022

Pendling og sysselsetting

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2023. Sist oppdatert 04.03.2023.

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over pendling fra 2022 viser at 461 personer pendler ut av Sør-Aurda,l og 364 pendler inn til kommunen.

Hva innbyggerne jobber med

Næring2020
Jordbruk, skogbruk og fiske106
Sekundærnæringer401
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom59
Undervisning99
Helse- og sosialtjenester373
Personlig tjenesteyting31
Kilde: SSB

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...