2022-03-01-1

Barnehagen tar trafikksikkerhet på alvor

Publisert av Arne Heimestøl 02.03.2023. Sist oppdatert 01.03.2023.

– Trafikksikkerhet kan aldri bli vektlagt nok. Det forebyggende arbeidet er vesentlig og må startes allerede i barnehagealder, sier styrer i Hedalen naturbarnehage, Trine Adde Hansebakken.

– Det å få gode rutiner og tidlig innsats gir gode vaner og bevissthet om trafikksikker atferd. 

Godkjent av Trygg Trafikk

Hedalen naturbarnehage er av Trygg Trafikk godkjent som trafikksikker barnehage. Dette er kriterier som må oppfylles for å få slik godkjenning:

Trafikksikkerhet i barnehagen

  • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
  • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
  • Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
  • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæring i barnehagen

  • Barna får opplevelser og erfaringer om trafikkregler for fotgjengere.
  • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken.
  • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks

Samarbeid mellom barnehage og hjem

  • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
  • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
  • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

Tar trafikksikkerhet på stort alvor

Trine Adde Hansebakken

Trine Adde Hansebakken forteller at barnehagen har dialog med og stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd.

Ansatte får dessuten opplæring i trafikksikkerhet, og det er utarbeidet rutiner for sikkerhet på turer til fots, med kollektivtransport og med bil.

– Vi bevisstgjør vår bruk av sansene sammen med barna i trafikken. Sammen gir vi opplevelser og erfaring med bruk av hjelm, refleks og bilbelte. Barnehagen har også eget pedagogisk opplegg som er utarbeidet av Trygg Trafikk med vår venn Tarkus. Det er en hånddukke som er i dialog med barna og forteller historier og snakker om trafikksikkerhet.

Ansattes parkeringsplasser

Adde Hansebakken legger til at ansatte bruker parkeringsplassen nord for Hedalsheimen. Det er egen parkeringsplass for handikappede ved barnehagen. Bruk av denne plassen forutsetter at en har godkjent bevis for å kunne bruke slik parkering.

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...