Bagn skule. Foto: Privat

Forskrift for skolekretsgrenser vedtatt

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2023. Sist oppdatert 27.02.2023.

1.oktober 2022 vedtok kommunestyret å legge ned Begnadalen skole. Ny, lokal forskrift om skolekretsgrenser ble deretter lagt ut på høring. Det kom ikke inn noen høringsinnspill.

I saksframstillingen leser vi at Begnadalen er en langstrakt dal. Områdene som hører til den nedlagte skolen i bygda, må etter skolenedleggelsen sogne til én eller flere andre skoler i kommunen.

Bagn skule er foreslått som ny nærskole for alle elevene som sogner til Begnadalen. Ett av de viktigste hensynene har vært å unngå å splitte elever fra samme bomiljø, selv om dette for noen elever innebærer at nærskolen ikke er den skolen som ligger nærmest i avstand.

Paragraf 2-1 d i forskriften lyder slik: « Med skolekretsgrenser menes at elever som er bosatt innenfor den angitte skolekretsen, som hovedregel skal gå på den nærskolen som er angitt i forskriften. Kommunen kan fravike skolekretsgrensene i særlige tilfeller etter nærmere søknad.»

Forskriften ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte torsdag 23. februar.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...