Bagn skule. Foto: Privat

Forskrift for skolekretsgrenser vedtatt

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2023. Sist oppdatert 27.02.2023.

1.oktober 2022 vedtok kommunestyret å legge ned Begnadalen skole. Ny, lokal forskrift om skolekretsgrenser ble deretter lagt ut på høring. Det kom ikke inn noen høringsinnspill.

I saksframstillingen leser vi at Begnadalen er en langstrakt dal. Områdene som hører til den nedlagte skolen i bygda, må etter skolenedleggelsen sogne til én eller flere andre skoler i kommunen.

Bagn skule er foreslått som ny nærskole for alle elevene som sogner til Begnadalen. Ett av de viktigste hensynene har vært å unngå å splitte elever fra samme bomiljø, selv om dette for noen elever innebærer at nærskolen ikke er den skolen som ligger nærmest i avstand.

Paragraf 2-1 d i forskriften lyder slik: « Med skolekretsgrenser menes at elever som er bosatt innenfor den angitte skolekretsen, som hovedregel skal gå på den nærskolen som er angitt i forskriften. Kommunen kan fravike skolekretsgrensene i særlige tilfeller etter nærmere søknad.»

Forskriften ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte torsdag 23. februar.

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...