Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Barnehagen i Begnadalen

Publisert av Arne Heimestøl 25.02.2023. Sist oppdatert 24.02.2023.

I kommunestyrets møte torsdag 24.2. ga kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven en orientering om Begnadalen barnehage.

Bakgrunnen for orienteringen var vedtak i kommunestyret 15.12.2022 i forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan:

Administrasjonen undersøker hva som er ønskelig for dem det gjelder iht. barnehagetilbud og lokalisering av barnehage i Begnadalen.

– Vi gjennomførte først et møte med ansatte i Begnadalen barnehage for å fortelle om denne bestillingen og informere om at vi kom til å ha et møte med foreldrene. Deretter ble det gjennomført et godt møte med foreldrene, sa kommunalsjefen.

– I etterkant av møtet med foreldrene i Begnadalen ble de ansatte i Begnadalen barnehage informert, og vi hadde et møte for å informere de ansatte i Hedalen naturbarnehage.

Slik oppsummerte Islandsmoen Kleven møtet med foresatte

  • Foresatte understreker sterkt at barnehagen er essensiell for å opprettholde bosetting i Begnadalen, det være seg tilflytting og ivaretakelse av de som allerede bor her. Det er ikke mulig å si noe sikkert om framtidige barnetall, og barnehagen kan slik ikke legges ned, men det kan heller være en mulighet at barnehagen «settes på pause».
  • Det vil bli utfordrende å få sammen hverdagen for foreldrene dersom det ikke er et barnehagetilbud i Begnadalen
  • Brukerundersøkelsen for barnehage viser at foresatte er svært fornøyde med barnehagen i Begnadalen. Dette ble utdypet og understreket av dem som deltok på møtet.
  • Foresatte er bekymret for at antallet barn er så lavt. Bekymringen knyttes til det sosiale, leik, noen å strekke seg etter / noen å bryne seg på, det å kunne velge venner på egen alder osv. Utfordringene forsterkes når barna blir eldre.
  • Det er et ønske om et tettere samarbeid med andre barnegrupper. Med tanke på avstand er et samarbeid med Hedalen naturbarnehage lettere gjennomførbart enn et samarbeid med Reinli barnehage. Samarbeidet med Reinli barnehage med tanke på skolestart på Bagn må samtidig fortsette.

Ønsker fra de foresatte

  1. Barn leveres i Begnadalen barnehage innen et gitt klokkeslett. Kommunen organiserer og dekker transport over til Hedalen naturbarnehage. Innen et gitt klokkeslett blir barna transportert tilbake til Begnadalen barnehage der foreldre kan hente.
  2. Det er et ønske om 2–3 dager per uke. Dagene må være faste, slik at det er forutsigbart for barn, ansatte og foresatte.

Økonomi

  • På spørsmål fra foresatte bekrefter kommunen at det for budsjett 2023 ligger inne drift av Begnadalen barnehage, men at det ikke er lagt inn ekstra til eventuelle transportkostnader.
  • Administrasjonen undersøkte kostnader forbundet med denne transporten. Stor bil koster ca. 1000 kroner per dag (ca. 140 000 per barnehageår).

Lokalisering av barnehagen

  • Det kan også være aktuelt å tenke barnehagen lokalisert i for eksempel 2. etasje i samfunnshuset. Foresatte stilte da spørsmål ved økonomien rundt dette. Vil ikke dette alternativet medføre store kostnader til bygningsmessige forbedringer? De ønsker å ha base i de lokalene som barnehagen bruker per i dag.

Kommunalsjefen opplyste at søknadsfristen for barnehagene i kommunen er 1. februar. Denne fristen ble i år forlenget til 16. februar.

Etter søknadsfristens utløp ble det klart det hadde kommet inn søknader til både Begnadalen barnehage og Hedalen naturbarnehage.

Bemanning

Bemanningsnorm er slik: 1 voksen per 3 barn under 3 år eller 6 barn over 3 år.

Barnetallet tilsier at én ansatt er alene på bygget i Begnadalen barnehage fra 7:30–9:00.

Fra kl. 15:00–16:30 er én ansatt også alene i barnehagen, men da er SFO på bygget alle dager unntatt onsdag.

– Dette er sårbart, sa kommunalsjefen, som la til at det er krevende å planlegge et godt pedagogisk opplegg med få barn.

Les også..

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...