Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen

Sterk vekst i skatteinntekter i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 18.02.2023. Sist oppdatert 17.02.2023.

I 2022 fekk kommunesektoren ein rekordhøg inntektsvekst, som følgje av ekstra skatteinnbetaling på nær 35 milliardar kroner. Av dette får kommunane behalde nær 23 milliardar kroner.

– Dette er gledelege tal for innbyggarane i alle kommunane i Noreg, seier statsråd Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.

I 2021 var skatteinntektene etter skatteutjamning for Sør-Aurdal kommune 99,942 millionar kr. I 2022 hadde desse inntektene stige til 110,190 millionar kr – ein vekst på heile 10,249 millionar kr.

Statistisk sentralbyrå informerer

Kommune-økonom Sigmund Engdal i Kommunenes sentralforbund (KS) fortel at Statistisk sentralbyrå (SSB) kvar månad publiserer ein oversikt som viser kor mykje kvar kommune har fått i skatteinntekter (inntektsskatt, formueskatt og naturressursskatt).

Kommunenes sentralforbund supplerer

Kommunenes sentralforbund (KS) lagar deretter ein oversikt med utgangspunkt i tala frå SSB, og i denne oversikten legg ein inn utrekna skatteutjamning.

Skattesvak kommune

– Skatteinntektene til kommunane varierer frå kommunene til kommune, og for å leggje til rette for at alle kommunar skal kunne tilby likeverdige tenester er det ei eiga utjamningsordning for skatteinntektene, inntektsutjamninga, der skattesvake kommunar får tilført inntekter, medan skattesterke kommunar vert trekte, seier Engdal.

Engdal legg til at skatteinntektene for Sør-Aurdal kommune blei på 85,5 millionar kr i 2022. Sør-Aurdal er ein skattesvak kommune og får gjennom inntektsutjamning tilført 24,6 millionar kr ekstra.

Rekneskapen for 2022

Årsrekneskapen for 2022 er ikkje ferdig. Spørsmålet no er om auka skatteinntekter kan bidra til at ein kjem ut med eit positivt driftsresultat. Det vil vi vite meir om i mars eller april.

Les også..

Hedalen stavkirke

KveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse med dåp i Hedalen stavkirke søndag 1. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fotballcup i Hedalen 23. september

Sist lørdag hadde Hedalen idrettslag invitert til fotballcup på Hedalen ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åpen brannstasjon i Hedalen

Lørdag var det åpen brannstasjon ved Joker Hedalen. Begge brannbilene ...
Hedalen helselag

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 27. september møtes vi ved Kroken kl. 11.00 og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...