Trygve Slagsvold Veum

Kommunen kan få mer penger i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 13.02.2023. Sist oppdatert 10.02.2023.

Nylig varslet finansmininister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023.

Bakgrunnen for dette er oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år er høyere enn det som var lagt til grunn i fjor høst.

– Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, leser vi i en pressemeldingen på regjeringen sin nettside.

– De endrede forutsetningene påvirker ikke bare offentlige virksomheter som sykehus, politi, skoler og andre, men også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai, fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år.

– Justeringer av kostnadsøkninger for kommunesektoren vil skje enten ved rammeoverføringer eller ved at sektoren får beholde økte skatteinntekter. Vi vil bruke tiden frem til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til å fastsette alle detaljer i pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, sier Vedum.

Konsekvenser for Sør-Aurdal

Budsjettet som kommunestyret vedtok 15. desember 2022, er stramt. Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2022. Trolig vil revidert nasjonalbudsjett for 2023 passere Stortinget omtrent på samme tid i året som i fjor. Kommunestyret har møter 15. juni og 31. august.

Vi tipper at de folkevalgte vil få en budsjettendringssak til ett av disse møtene. Uansett vil minst halve budsjettåret 2023 ha gått før en vet hvilke konsekvenser revidert nasjonalbudsjett for 2023 får for Sør-Aurdal kommune.

Kommunen er inne i en driftstilpasningsprosess. I løpet av 2023 skal kommunestyret følge opp vedtaket som ble gjort 16. juni om bærekraftig kommuneøkonomi. I mai-møtet får kommunestyret ventelig årsmelding og årsregnskap for 2022 til behandling. Alle disse økonomisakene henger sammen.

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...