Trygve Slagsvold Veum

Kommunen kan få mer penger i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 13.02.2023. Sist oppdatert 10.02.2023.

Nylig varslet finansmininister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen jobber med en pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet for 2023.

Bakgrunnen for dette er oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år er høyere enn det som var lagt til grunn i fjor høst.

– Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, leser vi i en pressemeldingen på regjeringen sin nettside.

– De endrede forutsetningene påvirker ikke bare offentlige virksomheter som sykehus, politi, skoler og andre, men også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai, fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år.

– Justeringer av kostnadsøkninger for kommunesektoren vil skje enten ved rammeoverføringer eller ved at sektoren får beholde økte skatteinntekter. Vi vil bruke tiden frem til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til å fastsette alle detaljer i pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, sier Vedum.

Konsekvenser for Sør-Aurdal

Budsjettet som kommunestyret vedtok 15. desember 2022, er stramt. Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2022. Trolig vil revidert nasjonalbudsjett for 2023 passere Stortinget omtrent på samme tid i året som i fjor. Kommunestyret har møter 15. juni og 31. august.

Vi tipper at de folkevalgte vil få en budsjettendringssak til ett av disse møtene. Uansett vil minst halve budsjettåret 2023 ha gått før en vet hvilke konsekvenser revidert nasjonalbudsjett for 2023 får for Sør-Aurdal kommune.

Kommunen er inne i en driftstilpasningsprosess. I løpet av 2023 skal kommunestyret følge opp vedtaket som ble gjort 16. juni om bærekraftig kommuneøkonomi. I mai-møtet får kommunestyret ventelig årsmelding og årsregnskap for 2022 til behandling. Alle disse økonomisakene henger sammen.

Les også..

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...