Formannskapet

Mangel ved føring av møtebok?

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

I siste formannskapsmøte i Sør-Aurdal ble elektronisk stemmegiving tatt i bruk. Avstemningsresultatet blir oppgitt, og møteboka opplyser hvilke partier som stemte hva.

Slik ser voteringsresultatet ut i sak 003/23 fra formannskapets siste møte:

«Votering nr. 1 – Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 5 stemmer (100 %) – AP 2, H 1, SP 2
Mot: 0 stemmer (0 %)

Votering nr. 2 – Votering over forslag
Forslag: Merknad til vedtak
For: 4 stemmer (80 %) – AP 1, H 1, SP 2
Mot: 1 stemme (20 %) – AP 1»

Hvem stemte hva?

Her ser vi at Arbeiderpartiet, som har to representanter i formannskapet, var delt. Men hvem stemte hva? Det opplyser ikke møteprotokollen eller møteboka.

Krav til innhold i møtebok

regjeringen sin nettside finner vi departementets tolkning av «avstemningsresultat» i kommunelovens § 11-4 første ledd bokstav e.

Her gjengir vi utdrag av nettsiden:

«I den nye kommuneloven er det stilt strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer, og ett av kravene er at den skal inneholde opplysninger om «avstemningsresultatet». Hva som ligger i dette blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på side 157:

«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt.»

Departementet mener dette taler for at møteboken også skal inneholde en angivelse av hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det er en eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det gjelder, navngis, slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt.»

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...