Formannskapet

Mangel ved føring av møtebok?

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

I siste formannskapsmøte i Sør-Aurdal ble elektronisk stemmegiving tatt i bruk. Avstemningsresultatet blir oppgitt, og møteboka opplyser hvilke partier som stemte hva.

Slik ser voteringsresultatet ut i sak 003/23 fra formannskapets siste møte:

«Votering nr. 1 – Votering over forslag
Forslag: Opprinnelig forslag
For: 5 stemmer (100 %) – AP 2, H 1, SP 2
Mot: 0 stemmer (0 %)

Votering nr. 2 – Votering over forslag
Forslag: Merknad til vedtak
For: 4 stemmer (80 %) – AP 1, H 1, SP 2
Mot: 1 stemme (20 %) – AP 1»

Hvem stemte hva?

Her ser vi at Arbeiderpartiet, som har to representanter i formannskapet, var delt. Men hvem stemte hva? Det opplyser ikke møteprotokollen eller møteboka.

Krav til innhold i møtebok

regjeringen sin nettside finner vi departementets tolkning av «avstemningsresultat» i kommunelovens § 11-4 første ledd bokstav e.

Her gjengir vi utdrag av nettsiden:

«I den nye kommuneloven er det stilt strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer, og ett av kravene er at den skal inneholde opplysninger om «avstemningsresultatet». Hva som ligger i dette blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på side 157:

«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt.»

Departementet mener dette taler for at møteboken også skal inneholde en angivelse av hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det er en eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det gjelder, navngis, slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt.»

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...