Kartutsnitt

Flytte til fritidsbolig?

Publisert av Arne Heimestøl 30.01.2023. Sist oppdatert 28.01.2023.

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester.
Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.
Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Torsdag 2. februar skal formannskapet behandle to slike saker:

Saksbehandler foreslår at begge søknadene avslås. Du kan følge saksbehandlingen på Kommune-TV fra kl. 09.00 torsdag 2.2.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...