Kartutsnitt

Flytte til fritidsbolig?

Publisert av Arne Heimestøl 30.01.2023. Sist oppdatert 28.01.2023.

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester.
Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.
Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Torsdag 2. februar skal formannskapet behandle to slike saker:

Saksbehandler foreslår at begge søknadene avslås. Du kan følge saksbehandlingen på Kommune-TV fra kl. 09.00 torsdag 2.2.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...