Kartutsnitt

Flytte til fritidsbolig?

Publisert av Arne Heimestøl 30.01.2023. Sist oppdatert 28.01.2023.

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester.
Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.
Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Torsdag 2. februar skal formannskapet behandle to slike saker:

Saksbehandler foreslår at begge søknadene avslås. Du kan følge saksbehandlingen på Kommune-TV fra kl. 09.00 torsdag 2.2.

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...