Kartutsnitt

Flytte til fritidsbolig?

Publisert av Arne Heimestøl 30.01.2023. Sist oppdatert 28.01.2023.

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester.
Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.
Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Torsdag 2. februar skal formannskapet behandle to slike saker:

Saksbehandler foreslår at begge søknadene avslås. Du kan følge saksbehandlingen på Kommune-TV fra kl. 09.00 torsdag 2.2.

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...