Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

Publisert av Arne Heimestøl 27.01.2023. Sist oppdatert 26.01.2023.

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har gjort det svært krevende for hjortevilt å ta seg fram. Både på hovedveger, sideveger og i skiløyper kan du møte elg, rådyr eller hjort.

Skogbrukssjef Espen Nerødegård
Skogbrukssjef Espen Nerødegård. Foto: Arne Heimestøl

Skogbruksleder Espen Nærødegård opplyser at to elger og et rådyr er drept i forbindelse med påkjørsel i kommunen vår i vinter. I tillegg er en elg avlivet i Begna, og en død hjort er funnet i samme elv.

Skogbrukslederen oppfordrer folk til å holde hunder i bånd.
– Selv om det til nå ikke er innført ekstraordinær båndtvang Sør-Aurdal, er det uforsvarlig å ha hunder løse i forhold til hjortevilt.

Hvordan bør vegfarende oppføre seg når en møter hjortevilt som ikke så lett vil fjerne seg fra vegbanen?

– Stress ned, la de få tid til å komme unna, sier Nærødegård.

Alternative veger

Kan det være aktuelt for kommunen å gi dispensasjon for motorferdsel i utmark slik at det kan lages alternative ferdselsårer for hjortevilt?

– Grunneiere som ønsker å kjøre snøscooterspor for å lede hjortevilt vekk fra offentlig veg, kan ta kontakt med meg, sier Nærødegård. – Dette er aktuelt kun i vinterbeiteområdene. Kanskje grunneiere kan brøyte deler av skogsvegen selv om det ikke er tømmerdrift?

Fôring av hjortedyr?

Hedalen.no har spurt Mattilsynet hvilke regler som gjelder for fôring av hjortedyr, og om det kan være aktuelt å gi dispensasjon fra gjeldende regler.

Her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr. Forbudet bunner hovedsakelig i at man ønsker å hindre smitte av skrantesyke (Chronic Wasting Disease) til og mellom ville hjortedyr.

Forskriften kan du se her, skroll deg nedover til § 6:

Man kan søke om tillatelse om å nødfôre ville hjortedyr i tilfeller hvor dyrene sliter med å finne mat, typisk når det er mye snø og mange minusgrader. Det kan også søkes om dispensasjon fra forbudet om å sette opp saltstein, men dette gis kun i særskilte tilfeller.

I Norge har vi kommunal viltforvaltning. Ønsker du å søke tillatelse til å fôre ville hjortedyr, skal du først henvende deg til kommunen, som kan gi råd og bistå med å organisere fôringen. Det ønskelige er riktig antall fôringsplasser på riktig sted med riktig fôr. Les mer om kommunal viltforvaltning her:

Kriteriene for å få tillatelse til nødfôring av ville hjortedyr er:

  • At det er konkrete bekymringer for dyrevelferden.
  • Fôring bør skje samordnet og koordinert innenfor en kommune, ta derfor kontakt med kommunal viltforvaltning før du kontakter Mattilsynet.
  • Søknaden må inneholde konkret fôringsplass og plan for fôring.
  • Det skal være en plan for overvåkning av dyr på fôringsplassen. Dersom dyr med symptomer for skrantesjuke observeres, er det svært viktig at Mattilsynet kontaktes umiddelbart.

I tillegg er det mulig å søke om tillatelse til planmessig fôring av hensyn til trafikksikkerhet (iht. §6, 2.ledd, c.). Dette er svært aktuelt i bl.a. Hallingdal nå på grunn av store snødybder som fører til at hjortedyra trekker ned i dalføret der de ferdes på veier og jernbane.

Mer info fra Hjorteviltportalen:

Mer info fra Mattilsynet:

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...