Fra leirskoleaktivetet. Foto: Anne Ingunn Grøhaug

Vassfaret leirskole i nye hender?

Publisert av Pressemelding fra Vassfaret leirskole 26.01.2023. Sist oppdatert 25.01.2023.

Vassfaret leirskole AS, ved eierne Anne Ingunn Grønhaug, Geir Stillingen og Ingrid Amundsplass, skal fortsatt drive leirskolevirksomhet og fullføre gjeldende kontrakter med sine faste skoler, men vil gi seg etter fullført høstsesong i 2024.

Det er enighet mellom leirskolen og Dharma Mountain A/S om å avslutte samarbeidet etter høstsesongen 2024. Årsaken er at de to lærerne Anne Ingunn og Geir ønsker endringer i sin jobbsituasjon.

Dharma Mountain har i de siste årene erfart økt etterspørsel etter sine aktiviteter, så når beslutningen til Anne Ingunn og Geir nå er tatt, velger leirstedets eiere heller å satse på å videreutvikle seg som meditasjonssenter.

Ledelsen på Dharma Mountain uttrykker at leirskolen har vært en viktig del av stedet gjennom mange år, og de er takknemlige for det gode samarbeidet.

Vassfaret leirskole har hatt sin base på Dharma Mountain sør i Hedalen siden 1997 og er en direkte etterfølger av Søbekkseter leirskole. Samarbeidskontrakten sier at leirskolen kan leie seg inn opptil 20 uker hvert år fordelt på høst-, vinter- og vårsesong, og de ansatte har ansvar for booking, markedsføring, vertskapsrollen, ledelse under måltider og oppsyn med alle fritidsaktiviteter.

Dharma Mountain AS som underleverandør har ansvar for matlaging, boforhold og vaktmestertjenester. Sør-Aurdal kommune er arbeidsgiver for de to pedagogene og setter opp egen kontrakt om fordeling av ansvar og lønns- og arbeidsforhold.

Anne Ingunn og Geir forteller om et spennende og hektisk ukeprogram der tradisjonelt friluftsliv med naturen som læringsarena står i sentrum. Mye av det pedagogiske innholdet er utarbeidet av Grete og Harry Østerås som stiftet Vassfaret leirskole for 26 år siden på det som den gang het Vassfarfoten. Undervisningsopplegget er seinere omarbeidet og oppdatert til gjeldende læreplaner av dagens eiere.

Foto: Geir Stillingen

Firmaet Vassfaret leirskole AS kan bestå også etter 2024 dersom noen har lyst til å ta på seg diverse friluftsoppdrag, kanoutleie og arrangere helge- og sommerleirer. Kanskje ser noen muligheten til fortsatt leirskolevirksomhet et annet sted i Hedalen og ønsker å inngå ny avtale med Sør-Aurdal kommune?

Vi oppfordrer alle interessenter til å ta kontakt med Geir Stillingen for en uforpliktende prat på tlf. 98 64 31 69 eller ved å sende en henvendelse til kontakt@vassfaretleirskole.no.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...