Begna Bruk. Foto: Halsstein Heiene

Permitteringer på Begna Bruk

Publisert av Arne Heimestøl 18.01.2023. Sist oppdatert 16.01.2023.

Begna Bruk har varslet permittering av seks ansatte. Samtidig legges produksjonen om fra to til ett skift. Det er første gang bedriften, som ble startet i 1962, går til et slikt tiltak.

Redusert etterspørsel og kraftig vekst i produksjonskostnader er grunnen til tiltakene som foreløpig skal vare i første kvartal av 2023.

Tømmer

Hedalen.no har stilt en rekke spørsmål til Christian Hedløv Engh. Han er daglig leder ved Begna Bruk.

Christian Hedløv Engh. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Hvordan har prisene på sagtømmer av gran utviklet seg den siste tiden?

– Tømmerprisene har gått gradvis oppover gjennom 2022, men er nå på vei nedover igjen. Tømmerprisene følger i stor grad prisene på trelast, men med en forsinkelse både på vei opp og på vei ned.

Innkjøpt tømmerkvantum til Begna Bruk har ligget i overkant av 200 000 m³ grantømmer per årHvilke følger vil redusert produksjon få for avsetning av grantømmer i Valdres?

– Vi rigger Begna Bruk for en vekst i tømmerforbruk med de nye investeringene som nå gjøres, men helt kortsiktig vil vi bruke noe mindre tømmer. Med større avsetning på eksportmarkedene vil behovet for FSC-sertifisert tømmer også øke.

Kostnadsveksten

Kan du si noe om hvilken betydning strømprisene har for dere?

– Strømmen er den enkeltkostnaden som har økt mest, og med full drift vil strømkostnadene øke med ca. 15 mill. i året. Det er hele overskuddet i virksomheten i et normalår.

Hvilke tanker har du om fastprisavtalene regjeringen anbefaler?

– De er i liten grad tilpasset behovet for den industri vi driver, men et variabelt strømbehov. I tillegg har avtalene lang bindingstid på et for høyt nivå.

Hvordan mener du strømkrisen for næringslivet bør løses?

– Vi må nok venne oss til høyere strømkostnader fremover og også ta markedsmessige grep for å sikre lønnsomheten, men økningen nå slår oss litt for hardt på kort sikt. Jeg overlater til politikere og vår interesseorganisasjon i Norsk Industri å mene noe om de konkrete virkemidlene.

Hvordan har øvrige kostnader utviklet seg den siste tiden?

– Særlig transportkostandene har økt mye og gjør det dyrere å frakte både tømmer inn og trelast ut til kunder i Norge og Europa. Lønn og andre driftskostnader øker jo også i takt med den generelle inflasjonen.

Etterspørsel

– Hvilke produkter er det bra etterspørsel etter, og hvor er etterspørselen svakest?

– Det er bra etterspørsel på eksportmarkeder etter alle typer trelast nå, og dette har en sammenheng med at russisk trelast nå er utestengt fra det europeiske markedet. Vi leverer også en del til kinesisk møbelindustri, da skandinavisk design er veldig populært der. I Norge merker vi at hytte- og eneboligmarkedet er veldig svakt, og vi har tradisjonelt levert mye til særlig takstolproduksjon mot dette markedet.

Hvordan tror du markedet vil utvikle seg i tiden som kommer?

– Jeg frykter det norske markedet vil være svakt en god stund, med unntak av offentlige bygg som skoler og barnehager, og kanskje leilighetsbygg i tre. Det internasjonale markedet vil nok være viktigere for Begna Bruk i fremtiden enn det tradisjonelt har vært.

Begna Bruk satser

Begna Bruk har i dag 53 ansatte. I 2022 kom nytt administrasjonsbygg med grunnflate på 220 kvadratmeter på plass. Det har to etasjer og rommer 10 kontorplasser og spiserom til de ansatte.

Det var Moelven Byggmodul AS som leverte bygget, og prosjektet hadde en kostnadsramme på 11 millioner kroner, inkludert uteområdet og parkeringsplasser med ladestasjoner.

Administrasjonsbygget våren 2022. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Høsten 2022 startet bygging av ny kanaltørke til 28 millioner kroner. Den skal stå ferdig i 2023 med en kapasitet på 55 000 m³ trelast pr. år, og kanaltørken vil erstatte tre gamle betongtørker fra 1960-tallet. Disse har en samlet kapasitet på 39 000 m³.

Begna Bruk har flere tørker, og den samlede tørkekapasiteten vil etter denne utbygginga være på ca. 115 000 m³ trelast per år.

Les også..

Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. desember kl. 19.00! ...
Valdres kontorpark, Hedalen

Statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeiderANNONSE 

ScanAccount søker etter statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeider som ønsker ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen 2023 – tale på kulturkvelden

Kulturprisen ble opprettet i 1978 etter forslag fra det som ...