2023-01-13-1

Får de gamle spise seg mette?

Publisert av Arne Heimestøl 13.01.2023. Sist oppdatert 12.01.2023.

Får beboerne på Hedalsheimen bo- og servicesenter nok mat og den maten de betaler for? Det spørsmålet stilte Karin Marie Skimten-Lie.

Hun deltar i det frivillige dagtilbudarbeidet som Sør-Aurdal Frivilligsentral gjennomfører på heimen. Nylig tok hun kontakt med Hedalen.no for å fortelle om sine erfaringer etter å ha vært med på blant annet utdeling av mat som kommer fra kjøkkenet på Sør-Aurdalsheimen.

– Middagsmaten som serveres, kommer i store poser. Maten deles opp i porsjoner til dem som har bestilt. Det har vært et vedvarende problem at porsjonene har blitt for små. Flere spør etter mer mat, men det har vi ikke alltid hatt å gi dem, sier Skimten-Lie.

Hun legger til at problemet er tatt opp med dem som har ansvaret for matleveringa.

Ordføreren har sett på saken

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp).
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen.no tok saken opp med ordfører Marit Hougsrud, og hun har sendt dette svaret på e-post:

«Jeg har fått et par henvendelser angående matservering på dagtilbudet på Hedalen bo- og servicesenter (ikke mat på HBS generelt). Henvendelsen har gått på for lite mat sendt fra kjøkkenet.

Etter å ha nøstet litt i dette, viser det seg at det har vært noen følgefeil i bestillingene inn til kjøkkenet. Det har vært dialog med kjøkkenet, og dette skal nå være rettet opp i.

Alle som vil, skal få bestille og kjøpe mat på dagtilbudet på HBS, og jeg håper alle blir gode og mette!»

– Antall bestillinger ble feil

Anita Vangen-Lindelien Kolsrud er leder for aktivitetstilbudene for seniorer i Sør-Aurdal Frivilligsentral. Hun sier at det ikke er et problem med middagsporsjoner på Hedalsheimen bo- og servicesenter.

– Det var antall bestillinger som ble feil da flere ledd kommuniserte på tvers av hverandre og misforståelser oppstod. Dette ble ryddet opp i høsten 2022. Det er alltid gode porsjoner fra kjøkkenet med velsmakende mat, og beboerne er veldig fornøyd med maten.

Det ordner seg

Sist onsdag var Hedalen.no innom Hedalsheimen. Da serverte Frivilligsentralen vafler og kaffe, prest og organist var på plass for å bidra med musikk og andakt, og det ble servert middag kl. 13.00.

– Nå har vi fått rikelig med mat fra kjøkkenet på Sør-Aurdalsheimen, sier Skimten-Lie. Dermed ser det ut til at saken er løst.

Emmy Bakkom er medlem av eldrerådet. – Jeg håper at saken er løst, men vil følge den opp i eldrerådets neste møte, sier Bakkom.

Onsdag fikk Ivar Bakke og andre beboere servert suppe og fisk med poteter og grønnsaker.
Foto: Anita Vangen-Lindelien Kolsrud
Foto: Anita Vangen-Lindelien Kolsrud
Fra venstre: Anita Vangen-Lindelien Kolsrud (ansatt i Sør-Aurdal Frivilligsentral), Karin Marie Skimten-Lie (frivillig), Lene Hansen (frivillig) og Kari Skogly (frivillig). Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...