Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Interpellasjon tas i bruk for første gang

Publisert av Arne Heimestøl 14.12.2022. Sist oppdatert 13.12.2022.

10. mars vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å innarbeide retningslinjer for interpellasjoner i kommunens reglementshefte. Torsdag 15. desember tas denne ordningen i bruk for første gang. Det er Senterpartiet ved Arnstein Li (Sp) som tar opp temaet boplikt/null-konsesjon.

Slik lyder interpellasjonen:

« Vi har inntrykk av at det er vanskelig for unge som vil etablere seg i kommunen å finne egnet bosted.

Samtidig ser vi at mange hus og småbruk står tomme og ubrukte. Med bakgrunn i dette vil vi gjerne undersøke hvilke muligheter som ligger i boplikt med nedsatt konsesjonsgrense.

Vi har også oppfattet signaler om at administrasjonen i kommunen finner det utfordrende å følge opp den boplikten vi allerede har.

Vi ønsker derfor at administrasjonen skal komme tilbake med en sak om dette til behandling i kommunestyret.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede en sak om følgende:

  1. Hvilke muligheter har vi til å skreddersy boplikten i vår egen kommune?
  2. Hvilke fordeler/ulemper får vi ved å innføre nedsatt konsesjonsgrense?
  3. Hvordan kan vi gjøre det enklere for kommunen å følge opp boplikt?»

Hva er en interpellasjon?

Ifølge retningslinjene som kommunestyret vedtok 10. mars er formålet med bruk av interpellasjoner å skape en bredere debatt omkring et grunngitt spørsmål enn hva som kan oppnås ved å stille et spørsmål slik det fremkommer i kommunens reglementshefte.

Det er møtende medlemmer som kan fremme interpellasjoner, og interpellasjonen må fremmes for ordføreren minst 14 dager før kommunestyremøtet.

Les også..

Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Anita Vika Langødegård. Foto: Cathrine Dokken

Arrangement i aprilKUNNGJERING 

I april er det fleire arrangement på Sør-Aurdal folkebibliotek. På ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hyggelig samvær på Hedalsheimen

Foreningen Hedalsheimens venner har som formål å lage trivselstiltak på ...
Bildet er sammensatt av ett fra rapporten og et privat bilde.

Ny skredfareutredning og analyse av skredhendelse ved Spangrud boligfelt

På oppdrag for NVE har Skred AS utført en vurdering ...