Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Interpellasjon tas i bruk for første gang

Publisert av Arne Heimestøl 14.12.2022. Sist oppdatert 13.12.2022.

10. mars vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å innarbeide retningslinjer for interpellasjoner i kommunens reglementshefte. Torsdag 15. desember tas denne ordningen i bruk for første gang. Det er Senterpartiet ved Arnstein Li (Sp) som tar opp temaet boplikt/null-konsesjon.

Slik lyder interpellasjonen:

« Vi har inntrykk av at det er vanskelig for unge som vil etablere seg i kommunen å finne egnet bosted.

Samtidig ser vi at mange hus og småbruk står tomme og ubrukte. Med bakgrunn i dette vil vi gjerne undersøke hvilke muligheter som ligger i boplikt med nedsatt konsesjonsgrense.

Vi har også oppfattet signaler om at administrasjonen i kommunen finner det utfordrende å følge opp den boplikten vi allerede har.

Vi ønsker derfor at administrasjonen skal komme tilbake med en sak om dette til behandling i kommunestyret.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede en sak om følgende:

  1. Hvilke muligheter har vi til å skreddersy boplikten i vår egen kommune?
  2. Hvilke fordeler/ulemper får vi ved å innføre nedsatt konsesjonsgrense?
  3. Hvordan kan vi gjøre det enklere for kommunen å følge opp boplikt?»

Hva er en interpellasjon?

Ifølge retningslinjene som kommunestyret vedtok 10. mars er formålet med bruk av interpellasjoner å skape en bredere debatt omkring et grunngitt spørsmål enn hva som kan oppnås ved å stille et spørsmål slik det fremkommer i kommunens reglementshefte.

Det er møtende medlemmer som kan fremme interpellasjoner, og interpellasjonen må fremmes for ordføreren minst 14 dager før kommunestyremøtet.

Les også..

Hedalen helselag

Tren med ossBEKJENTGJØRELSE 

TREN MED OSS tirsdag 12. des. kl. 17.30. – 18.30. ...
Aage Sogn

Konserter i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 13. desember kan du få med deg julekonsert med ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jul med valdresmål og meining

Vi som var så heldig å ha billett til konserten ...
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. ...
Salto logo

GrøtfestBEKJENTGJØRELSE 

på Kroken for både ute- og innegruppa, torsdag 14.12. kl. 17:30–19:00.
Hakkebakkeskogen

Bli med til HakkebakkeskogenYTRING 

På lokalet den 16. og 17. desember det skjer.Vi ønsker ...