Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl

Interpellasjon tas i bruk for første gang

Publisert av Arne Heimestøl 14.12.2022. Sist oppdatert 13.12.2022.

10. mars vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å innarbeide retningslinjer for interpellasjoner i kommunens reglementshefte. Torsdag 15. desember tas denne ordningen i bruk for første gang. Det er Senterpartiet ved Arnstein Li (Sp) som tar opp temaet boplikt/null-konsesjon.

Slik lyder interpellasjonen:

« Vi har inntrykk av at det er vanskelig for unge som vil etablere seg i kommunen å finne egnet bosted.

Samtidig ser vi at mange hus og småbruk står tomme og ubrukte. Med bakgrunn i dette vil vi gjerne undersøke hvilke muligheter som ligger i boplikt med nedsatt konsesjonsgrense.

Vi har også oppfattet signaler om at administrasjonen i kommunen finner det utfordrende å følge opp den boplikten vi allerede har.

Vi ønsker derfor at administrasjonen skal komme tilbake med en sak om dette til behandling i kommunestyret.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede en sak om følgende:

  1. Hvilke muligheter har vi til å skreddersy boplikten i vår egen kommune?
  2. Hvilke fordeler/ulemper får vi ved å innføre nedsatt konsesjonsgrense?
  3. Hvordan kan vi gjøre det enklere for kommunen å følge opp boplikt?»

Hva er en interpellasjon?

Ifølge retningslinjene som kommunestyret vedtok 10. mars er formålet med bruk av interpellasjoner å skape en bredere debatt omkring et grunngitt spørsmål enn hva som kan oppnås ved å stille et spørsmål slik det fremkommer i kommunens reglementshefte.

Det er møtende medlemmer som kan fremme interpellasjoner, og interpellasjonen må fremmes for ordføreren minst 14 dager før kommunestyremøtet.

Les også..

Værvarsel

Kraftige vindkast mandag 30.1.

Lørdag 28.1. kl. 21:00: Yr.no har sendt ut gult farevarsel. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Gerd og Herman Sukke onsdag 1. februar ...
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen ...
Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...