Søppelstasjoner

Strengere krav til kildesortering

Publisert av Arne Heimestøl 13.12.2022. Sist oppdatert 12.12.2022.

1. januar 2023 kommer nye EU-regler som stiller krav til kommuner om å sortere ut plast- og matavfall riktig fra fritidsboliger, hytter og støler. I Stortingsmelding 45 (2016–2017) leser vi følgende:

«I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt.»

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR)

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling av avfall og slam i Valdres.

Daglig leder i VKR, Hallgrim Berg, forteller at det er 180 returpunkter for avfall fra fritidsinnbyggere i området. 71 av plassene har i dag sorteringsmulighet for flere fraksjoner som glass/metall, papp/papir og restavfall.

Hallgrim Berg er daglig leder i VKR.

– I Valdres brukes primært vanlige containere, men vi har noen plasser med nedgravde oppsamlings-enheter.  

I Hedalen kan fritidsbeboere levere restavfall i Djupedalen, nord for Åslie (Åslimyrene), et stykke innover Søbekksetervegen, ved innkjørselen til Muggedalen, ved innkjørselen til Fledda og ved avkjørselen til Goplerud. (Se kartet ovenfor.)

Nord for Åslie er det også mulig å levere papp, papir, drikkekartonger, glass og metall.

Ved Joker Hedalen og tidligere Matkroken kan en levere glass og metall.

– Stort løft

– Krav til kildesortering av plast og matavfall, som ble vedtatt i sommer, krever at det gjøres et stort løft. Det må til en gjennomgang av alle plasser, sier Berg. Han legger til at noen eksisterende plasser er lette å utvide, men ikke alle egner seg å bygge ut til økt sortering.

– Derfor må noen slås sammen og noen flyttes og opparbeides på nytt. Dette er såpass arbeidskrevende at VKR i disse dager har lyst ute en stilling som skal ha dette som arbeidsområde.

Det vil bli flere containere på returpunktene. Det er lagt inn plass mellom containerne for at brøyting skal kunne gjennomføres.
Den nye ordningen krever altså mer plass.

Kostnader

Av avfallsforskriften framgår det at avfallsgebyret skal fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndering av husholdningsavfall. Kommunene skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering.

– Det er naturlig å også ta med glass/metall og papp/papir på returpunktene som utvides, sier Berg.

– Utbygging og henteruter for flere avfallstyper er kostnadskrevende. Kostnader er lagt inn i budsjettforslag for kommende år, som nå er til godkjenning i Valdres-kommunene.

Berg legger til at eiere av fritidsboliger, hytter og støler kan levere samme type avfall som husholdninger gratis på miljøstasjoner, det er inkludert i årsgebyret.

– Vil ta noe tid

– Tiltakene er omfattende så prosessen vil ta noe tid, og det vil bli noen endringer i forhold til dagens system. Vi ber om forståelse for det.

– Når bedre sorteringsløsninger er på plass, er den viktigste suksessfaktoren at alle er med og bidrar med god sortering, sier Berg.

Den samme sorteringsgaiden finner du her.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...