2022-01-23-brann-4

Vil bygge tre nye brannstasjoner i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 09.12.2022. Sist oppdatert 09.12.2022.

8. november 2022 vedtok representantskapet i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS økonomiplan for 2023–2026 og driftsbudsjett for 2023. Dette dokumentet skal behandles i kommunestyrenes budsjettmøter i desember i de fem eierkommunene: Sør-Aurdal, Etnedal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Går det slik budsjett- og økonomiplanen legger opp til, vil det bli investert 68,25 millioner kr i brannstasjoner i Sør-Aurdal i perioden 2023–2026.

Brannstasjon i Bagn – 48,6 millioner kr

I dag leier Valdres brann- og redningstjeneste lokaler til brannstasjon i Bagn. Dette er en garasje som kun inneholder servant og WC i ett rom – pluss lager.

I budsjett- og økonomiplanen leser vi at lokalet er svært trangt og generelt uegnet som brannstasjon. Garasjen har ikke plass til tankbil, og derfor leier en plass til denne bilen på Briskebyen sør for Bagn.

I budsjett- og økonomiplanen er det foreslått at det skal settes av 48,6 millioner kroner til ny brannstasjon i Bagn – med oppstart i 2023. Prosjektet skal være fullført i løpet av 2024.

Kommunen har kjøpt tomter av Anders Haugen, som er bosatt i Nord-Aurdal. Tomten til den nye brannstasjon ligger helt inntil den gamle Reinlivegen. Tomtevalg har utsatt dette prosjektet flere ganger. Nå er en stor utfordring løst.

Samlokalisering

Valdres brann- og redningstjeneste har undersøkt muligheten for samlokalisering av prehospitale tjenester (sykebil) og brannstasjon. Sykehuset Innlandet og Valdres brann- og redningstjeneste arbeider nå med en intensjonsavtale om samarbeid.

– Det er derfor budsjettert med byggekostnader for samlokalisering, leieinntekter fra Sykehuset Innlandet, samt estimert pris på tomteareal. Selger av tomt vil være Sør-Aurdal kommune, leser vi på side 16 i budsjett- og økonomiplanen.

Brannstasjon i Hedalen – 9,6 millioner kr

Valdres brann- og redningstjeneste leier i dag garasje på Øverby i Hedalen til ny brannbil og tankbil.

–Lokalet har svært store mangler knyttet til forsvarlig arbeidsmiljø og tilrettelegging for begge kjønn, og er generelt uegnet som brannstasjon, leser vi i budsjett- og økonomiplanen.

I økonomiplanperioden 2023–2026 er det satt av til sammen 9,6 millioner kroner til ny brannsatsjon i Hedalen. Oppstart er planlagt i 2024. Prosjektet skal være fullført i løpet av 2025. Det planlegges for optimalisering av samfunksjoner med Bagn brannstasjon.

I planen leser vi at det foreligger mulighet for kommunal og egnet tomt for prosjektet.

– Hvor brannsatsjonen skal bygges, er imidlertid ikke avgjort, opplyser brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres Brann- og Redningstjeneste.

Brannstasjon i Begna – 10,05 millioner kr

Valdres Brann- og Redningstjeneste leier i dag lokaler til brannstasjon i Begna av Begna Bruk. Denne garasjen har kun plass til en liten brannbil (Unimog). Den nye framskutte enheten er derfor stasjonert på Enga i Begnadalen.

Av planen fremgår det at lokalene har store mangler knyttet til forsvarlig arbeidsmiljø og tilrettelegging for begge kjønn. – Det foreligger mulighet for kommunal og egnet tomt til prosjektet. Det planlegges for optimalisering av samfunksjoner med Bagn brannstasjon.

I budsjett- og økonomiplanen er det satt av til sammen 10,050 millioner kroner til ny brannsatsjon i Begna. Oppstart er planlagt i 2025. Den nye brannstasjonen skal stå ferdig i løpet av 2026.

Kostnadssiden

Valdres Brann- og Redningstjeneste budsjetterer med refusjoner fra deltakerkommunene. Dette er fordelingsnøkkelen:

  • Sør-Aurdal: 25 %
  • Etnedal: 15 %
  • Vestre Slidre: 20 %
  • Øystre Slidre: 25 %
  • Vang: 15 %

Slik mener representantskapet i Valdres Brann- og Redningstjeneste refusjonene fra Sør-Aurdal kommune bør utvikle seg i økonomiplanperioden:

20222023202420252026
Sør-Aurdal5 385 0005 923 0006 114 0006 237 0006 522 000
Økning 9,99 %3,22 %2,01 %4,56 %

Les også..

Værvarsel

Kraftige vindkast mandag 30.1.

Lørdag 28.1. kl. 21:00: Yr.no har sendt ut gult farevarsel. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Gerd og Herman Sukke onsdag 1. februar ...
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen ...
Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...