Renovasjon

Sendt på høring uten tallgrunnlag

Publisert av Arne Heimestøl 06.12.2022. Sist oppdatert 02.12.2022.

I formannskapets budsjett- og økonomiplan for 2023–2026 leser vi at de nye betalingssatsene for renovasjon og slamtømming er i tråd med Valdres kommunale renovasjon IKS sitt regulativ. Kommunen opplyser at gebyrsatsene finnes på www.vkr.no.

Mandag 28.11. gikk vi inn på VKR sin side Forskrifter og gebyrsatser. Her finner vi kun satsene for 2022. Hedalen.no tok saken opp med VKR og fikk følgende svar fra Rune Nystuen: «Satsene for 2023 er klare litt før nyttår.»

Vestre Slidre kommune har tatt satsene med i sitt gebyrhefte, og denne kommunen oppgir gebyrene både med og uten moms for 2022 og 2023.

Et eksempel: Husholdningsabonnement m/standard 100 liter sekk for avfall til forbrenning. Her øker årsgebyret fra 3 430 kr til 3 670 kr. Prisøkninga er altså på ca. 7 % på dette gebyret.

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen opplyser at alle gebyrer vil bli lagt fram når kommunestyret får budsjett- og økonomiplan til behandling i sitt siste møte i 2022.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...