Renovasjon

Sendt på høring uten tallgrunnlag

Publisert av Arne Heimestøl 06.12.2022. Sist oppdatert 02.12.2022.

I formannskapets budsjett- og økonomiplan for 2023–2026 leser vi at de nye betalingssatsene for renovasjon og slamtømming er i tråd med Valdres kommunale renovasjon IKS sitt regulativ. Kommunen opplyser at gebyrsatsene finnes på www.vkr.no.

Mandag 28.11. gikk vi inn på VKR sin side Forskrifter og gebyrsatser. Her finner vi kun satsene for 2022. Hedalen.no tok saken opp med VKR og fikk følgende svar fra Rune Nystuen: «Satsene for 2023 er klare litt før nyttår.»

Vestre Slidre kommune har tatt satsene med i sitt gebyrhefte, og denne kommunen oppgir gebyrene både med og uten moms for 2022 og 2023.

Et eksempel: Husholdningsabonnement m/standard 100 liter sekk for avfall til forbrenning. Her øker årsgebyret fra 3 430 kr til 3 670 kr. Prisøkninga er altså på ca. 7 % på dette gebyret.

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen opplyser at alle gebyrer vil bli lagt fram når kommunestyret får budsjett- og økonomiplan til behandling i sitt siste møte i 2022.

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...