En vannkran som drypper

Vann- og avløpsgebyrer øker med 9 %

Publisert av Arne Heimestøl 05.12.2022. Sist oppdatert 05.12.2022.

Kommunedirektørens forslag til gebyrer for 2023 er lagt ut på høring. Er du som boligeier eller næringsdrivende koblet til det kommunale vann- og avløpsnettet, kan du vente deg en solid gebyrøkning. Det gjelder blant annet på vann og avløp.

Bakgrunnen for dette er blant annet at det kommunale vann- og avløpsnettet ennå ikke er selvfinansiert. Vann- og avløp justeres opp med 2,2 %. Konsumprisindeksen ventes dessuten å være på 6,8 %. I sum øker gebyrene på vann og avløp med hele 9 % fra 2022.

For tiden er 425 husstander/bygg koblet til kommunalt nett. Noen har kun vann, noen kun avløp, men mesteparten er tilkoblet både vann og avløp. Dette opplyser kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud.

Har du ennå ikke installert vannmåler, kan du se fram til et gebyr på 300 kr.

Gebyrene

Gebyrene abonnentene må betale for vann- og avløpstjenesten, består av tre komponenter:

  1. Fastledd etter ulike nivåer
  2. Vannforbruk per m3
  3. Avløp per m3

Fastledd for vann

Årspris for vann til boliger og næring for 2022 og 2023 er delt inn i tre nivåer, og momsen kommer i tillegg til prisene som er oppgitt nedenfor.

Fast sats20222023
Fastledd klasse 10 –300 m32 450 kr2 670 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m34 400 kr4 796 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m38 700 kr9 483 kr

Fastledd for avløp

Årspris for avløp fra boliger og næring for 2022 og 2023 er delt inn i tre nivåer, og momsen kommer i tillegg til prisene som er oppgitt nedenfor.

Fast sats20222023
Fastledd klasse 10 –300 m33 700 kr4 033 kr
Fastledd klasse 2300–1 000 m36 100 kr6 649 kr
Fastledd klasse 3Over 1 000 m310 450 kr11 390 kr

Forbruksleddet for vann og avløp

Forbruksgebyr etter målt vann og avløp er også oppgitt uten moms. Her merker vi oss at avløp regnes i samme volum som vannforbruket.

20222023
Vannpr. m334 kr36 kr
Avløppr. m346 kr50 kr
Sumpr. m380 kr86 kr

Noen eksempler

Her følger noen eksempler på hva en abonnent må betale for vann og avløp per år – inkl. mva. i 2023

ForbrukFastbeløpForbruk vann og avløpSum ekskl. mva. Sum inkl. mva.
70 m36 703 kr 6 020 kr12 723 kr15 903,75 kr
110 m36 703 kr9 460 kr16 163 kr20 203,75 kr
200 m36 703 kr17 200 kr23 903 kr29 878,75 kr

Gjennomsnittsbruk av vann

Statistisk sentralbyrå har estimert gjennomsnittlig forbruk av vann i kommunal vannforsyning i 2021 til å være 179 liter per person per døgn.

Antall personer123456
Årsforbruk65 m3 130 m3195 m3260 m3325 m3390 m3

Sparer sør-aurdøler på vannet?

– 61 % av abonnentene brukte mindre enn 110 m3 vann årlig, og 80 % av abonnentene bruker mindre enn 150 m3. 13 % av abonnentene som bruker over 150 m3 årlig, er næringsbygg eller bygg med flere enheter, sier Solbrekken Ruud.

Les også..

Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...
klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...