Momskompensasjon

Godt nytt for kommuneøkonomien

Publisert av Arne Heimestøl 30.11.2022. Sist oppdatert 28.11.2022.

Regjeringen foreslår i saldert budsjett for 2022 å gi 7,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner. Midlene skal dekke økte utgifter og reduserte inntekter kommunesektoren har hatt på grunn av korona i 2022.

Ifølge «Valdres» vil dette gi Sør-Aurdal kommune en ekstrainntekt på 2 609 000 kroner.

Tertialrapporten for 2. tertial i Sør-Aurdal viste et prognostisert budsjettavvik på 3 millioner i merforbruk ved årets slutt.

Hvordan det går til slutt i 2022, vet vi når regnskapet for dette året legges fram våren 2023. For kommunen er ekstra inntekter uansett godt nytt.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...