Kommunen har kontroll på økonomien

Godt nytt for kommuneøkonomien

Publisert av Arne Heimestøl 30.11.2022. Sist oppdatert 28.11.2022.

Regjeringen foreslår i saldert budsjett for 2022 å gi 7,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner. Midlene skal dekke økte utgifter og reduserte inntekter kommunesektoren har hatt på grunn av korona i 2022.

Ifølge «Valdres» vil dette gi Sør-Aurdal kommune en ekstrainntekt på 2 609 000 kroner.

Tertialrapporten for 2. tertial i Sør-Aurdal viste et prognostisert budsjettavvik på 3 millioner i merforbruk ved årets slutt.

Hvordan det går til slutt i 2022, vet vi når regnskapet for dette året legges fram våren 2023. For kommunen er ekstra inntekter uansett godt nytt.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...