Kommunen har kontroll på økonomien

Godt nytt for kommuneøkonomien

Publisert av Arne Heimestøl 30.11.2022. Sist oppdatert 28.11.2022.

Regjeringen foreslår i saldert budsjett for 2022 å gi 7,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner. Midlene skal dekke økte utgifter og reduserte inntekter kommunesektoren har hatt på grunn av korona i 2022.

Ifølge «Valdres» vil dette gi Sør-Aurdal kommune en ekstrainntekt på 2 609 000 kroner.

Tertialrapporten for 2. tertial i Sør-Aurdal viste et prognostisert budsjettavvik på 3 millioner i merforbruk ved årets slutt.

Hvordan det går til slutt i 2022, vet vi når regnskapet for dette året legges fram våren 2023. For kommunen er ekstra inntekter uansett godt nytt.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 45BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...