Planens forside

Varsler stor omstilling

Publisert av Arne Heimestøl 26.11.2022. Sist oppdatert 25.11.2022.

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Samme sak kommer opp i kommunestyret 15. desember.

I saken leser vi følgende: «Ut i fra de økonomiske prognosene for kommuneøkonomien for perioden 2023–2026 står kommunen for en stor omstilling. Det er viktig at kommunen ser på tjenestene som leveres, for å se om disse er på riktig nivå. 2023 må kommunen bruke godt for å finne løsninger for en bærekraftig økonomi for årene fremover.»

Kommunedirektøren peker på følgende utfordringer:

  • Etterspørselen etter tjenester øker.
  • Inntektene blir mindre.
  • Innbyggertallet går ned.
  • Kommunen får gradvis eldre befolkning.
  • Utgiftene til ressurskrevende tjenester øker.
  • Prisveksten er stor, særlig på energiområdet.

Kommunen skal helst ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å oppnå dette måltallet nå.

I budsjettet som nå er lagt fram, har kommunedirektøren tatt hensyn til vedtaket kommunestyret gjorde i saken Bærekraftig kommuneøkonomi og i innspill som kom i budsjettkonferansen.

Hedalen barne- og ungdomsskole

I formannskapsmøtet ble det opplyst at opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole vil være det største investeringsprosjektet i økonomiplanperioden. Kommunen ser nå på behovene, og kommunestyret vil få en egen sak på dette i løpet av 2023.

Behandling i formannskapet

Kommunestyret har vedtatt at C-blokka på SAUS skal rives, men dette vedtaket er ikke satt ut i livet. Dette ble tema i debatten.

Framtida til Begnadalen barnehage ble også drøftet. Her vil det, hvis en legger fødselstallene til grunn, være få barn i årene som kommer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak i saken ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Formannskapet ber administrasjonen se på alternative aktiviteter til mekkeklubben i SAUS sin C-blokk, frem til andre egnede lokaler er på plass. Spør elevene hva de kan tenke seg av andre aktiviteter, som kan utføres i de lokalene vi har tilgjengelig.

Administrasjonen undersøker hva som er ønskelig for dem det gjelder iht. barnehagetilbud og lokalisering av barnehage i Begnadalen.

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...