Planens forside

Varsler stor omstilling

Publisert av Arne Heimestøl 26.11.2022. Sist oppdatert 25.11.2022.

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Samme sak kommer opp i kommunestyret 15. desember.

I saken leser vi følgende: «Ut i fra de økonomiske prognosene for kommuneøkonomien for perioden 2023–2026 står kommunen for en stor omstilling. Det er viktig at kommunen ser på tjenestene som leveres, for å se om disse er på riktig nivå. 2023 må kommunen bruke godt for å finne løsninger for en bærekraftig økonomi for årene fremover.»

Kommunedirektøren peker på følgende utfordringer:

  • Etterspørselen etter tjenester øker.
  • Inntektene blir mindre.
  • Innbyggertallet går ned.
  • Kommunen får gradvis eldre befolkning.
  • Utgiftene til ressurskrevende tjenester øker.
  • Prisveksten er stor, særlig på energiområdet.

Kommunen skal helst ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å oppnå dette måltallet nå.

I budsjettet som nå er lagt fram, har kommunedirektøren tatt hensyn til vedtaket kommunestyret gjorde i saken Bærekraftig kommuneøkonomi og i innspill som kom i budsjettkonferansen.

Hedalen barne- og ungdomsskole

I formannskapsmøtet ble det opplyst at opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole vil være det største investeringsprosjektet i økonomiplanperioden. Kommunen ser nå på behovene, og kommunestyret vil få en egen sak på dette i løpet av 2023.

Behandling i formannskapet

Kommunestyret har vedtatt at C-blokka på SAUS skal rives, men dette vedtaket er ikke satt ut i livet. Dette ble tema i debatten.

Framtida til Begnadalen barnehage ble også drøftet. Her vil det, hvis en legger fødselstallene til grunn, være få barn i årene som kommer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak i saken ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Formannskapet ber administrasjonen se på alternative aktiviteter til mekkeklubben i SAUS sin C-blokk, frem til andre egnede lokaler er på plass. Spør elevene hva de kan tenke seg av andre aktiviteter, som kan utføres i de lokalene vi har tilgjengelig.

Administrasjonen undersøker hva som er ønskelig for dem det gjelder iht. barnehagetilbud og lokalisering av barnehage i Begnadalen.

Les også..

Værvarsel

Kraftige vindkast mandag 30.1.

Lørdag 28.1. kl. 21:00: Yr.no har sendt ut gult farevarsel. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Gerd og Herman Sukke onsdag 1. februar ...
Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen ...
Rådyr

Vanskelig vinter for hjortevilt

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har ...
Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold ...
Hedalen kunst- og husflidslag

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. Dette er ...