Planens forside

Varsler stor omstilling

Publisert av Arne Heimestøl 26.11.2022. Sist oppdatert 25.11.2022.

Sist torsdag behandlet formannskapet årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Samme sak kommer opp i kommunestyret 15. desember.

I saken leser vi følgende: «Ut i fra de økonomiske prognosene for kommuneøkonomien for perioden 2023–2026 står kommunen for en stor omstilling. Det er viktig at kommunen ser på tjenestene som leveres, for å se om disse er på riktig nivå. 2023 må kommunen bruke godt for å finne løsninger for en bærekraftig økonomi for årene fremover.»

Kommunedirektøren peker på følgende utfordringer:

  • Etterspørselen etter tjenester øker.
  • Inntektene blir mindre.
  • Innbyggertallet går ned.
  • Kommunen får gradvis eldre befolkning.
  • Utgiftene til ressurskrevende tjenester øker.
  • Prisveksten er stor, særlig på energiområdet.

Kommunen skal helst ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 %. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å oppnå dette måltallet nå.

I budsjettet som nå er lagt fram, har kommunedirektøren tatt hensyn til vedtaket kommunestyret gjorde i saken Bærekraftig kommuneøkonomi og i innspill som kom i budsjettkonferansen.

Hedalen barne- og ungdomsskole

I formannskapsmøtet ble det opplyst at opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole vil være det største investeringsprosjektet i økonomiplanperioden. Kommunen ser nå på behovene, og kommunestyret vil få en egen sak på dette i løpet av 2023.

Behandling i formannskapet

Kommunestyret har vedtatt at C-blokka på SAUS skal rives, men dette vedtaket er ikke satt ut i livet. Dette ble tema i debatten.

Framtida til Begnadalen barnehage ble også drøftet. Her vil det, hvis en legger fødselstallene til grunn, være få barn i årene som kommer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak i saken ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Formannskapet ber administrasjonen se på alternative aktiviteter til mekkeklubben i SAUS sin C-blokk, frem til andre egnede lokaler er på plass. Spør elevene hva de kan tenke seg av andre aktiviteter, som kan utføres i de lokalene vi har tilgjengelig.

Administrasjonen undersøker hva som er ønskelig for dem det gjelder iht. barnehagetilbud og lokalisering av barnehage i Begnadalen.

Les også..

klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...
Avdelingsdirektør Anja Søberg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Stabilt sykefravær i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,5 prosent i ...
Kinoplakat

Bygdekino fredag 9. juniBEKJENTGJØRELSE 

HUL inviterer til en flott filmkveld på Lokalet fredag 9. ...
Trompet

Gå med oss og Hedalen musikkorps tirsdag 13. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi starter kl. 18.00 fra Nordre Lokalet og går en ...
Konfirmanter og prost er klare til prosesjon. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åtte konfirmanter i Hedalen stavkirke

Lørdag 3. juni var kirken fullsatt da det var konfirmasjon. ...