Svein Erik Wold (Sp)

– Bruker for mye penger på skole

Publisert av Arne Heimestøl 18.11.2022. Sist oppdatert 18.11.2022.

Da kommunestyret torsdag skulle behandle saken Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune 2022, tok gruppeleder i Senterpartiet, Svein Erik Wold, ordet.

Han mente at dette var en nyttig rapport. Likevel hadde han kritiske merknader til noe av det som kommer fram i årsrapporten. – Vi bruker mye penger på skole i Sør-Aurdal. Dessverre får vi ikke den uttellinga vi håper på. De fleste trives i skolene i Sør-Aurdal. Hvorfor oppnår vi ikke bedre resultater når vi bruker så mye penger?

– Kan spare 6 millioner kroner

Wold mente at kommunen fint må kunne spare inn seks millioner kroner i økonomiplanperioden 2023–2027. Som eksempel nevnte han høye utgifter til inventar og utstyr. – Det må være mulig å effektivisere –og redusere pengebruken med 10 % i fireårsperioden vi går inn i.

Kostra

Økonomisjef Gry Engelsen tok ordet etter dette innlegget og viste til en må huske på å sammenligne kommuner ut fra hvilke kostragruppe man er i. Som eksempel brukte hun midler til skolefritidsordning der Sør-Aurdal kommune bruker mindre penger enn andre kommuner som er i samme gruppe.

Advarte

Elling Fekjær (TPK) reagerte på innlegget til Wold. – Vi må passe oss for å skyte på skolen. Flere familier sliter. Vi må være positive. Hvordan kan vi løfte Sør-Aurdal uten å henge ut grupper?

Fikk ikke med seg gruppa

Etter dette bad Svein Erik Wold om et gruppemøte med posisjonen. Den består av Høyre og Senterpartiet.

Da gruppa var tilbake, tok Wold ordet. Han kunne opplyse Høyre og Senterpartiet ikke ville legge fram noe nytt forslag til vedtak.

– Det er viktig at vi bruker de pengene vi har i skolen, så bra som mulig. Vi skal gjøre det vi kan for å ta vare på de elevene vi har. Men hva kan vi gjøre for å redusere behovet for spesialundervisning?

Etter møtet sier Wold at kommentarene hans bygde på tall som var oppgitt i saken. – Der står det at Sør-Aurdal bruker 45 000 kr mer i snitt per elev i skolen per år enn gjennomsnittet nasjonalt. Tilsvarende tall i fylket er 35 000 kr. I saken hadde vi ikke fått gjengitt kostratall.

Tok rapporten til etterretning

Etter dette innlegget tok Roger Kjensrud, gruppeleder i Ap, ordet. Han viste til at elever som har gått på skole i Sør-Aurdal, i høy grad fullfører videregående skole. – Grunnskolen i kommunen vår har gitt elevene god ballast. Det er betryggende.

Gunnar Heiene (FrP) minte om hvor viktig det er å satse på lærere. – Gjør vi det, satser vi på elevene. Vi trenger gode lærere som videreutdanner seg.

Etter debatten, som omfattet andre tema også, vedtok kommunestyret enstemmig å ta Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune 2022 til etterretning.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...